Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kreativ Media

Här jobbar vi med datorn i centrum! Vi är alla här på grund av ett gemensamt intresse för det som datorer kan göra.

I vår verksamhet gör vi en tidning ”De Kreativa”. De som vill, hjälps åt att fylla den med intressanta artiklar.

Här kan du även fotografera, filma, redigera bilder och text i datorn, jobba med trycksaker, göra intervjuer, hjälpa andra verksamheter med roliga uppdrag, skulptera, lära dig nåt datorprogram, och mycket mer!

Förutom de vanligaste programmen Word, PowerPoint och Publisher, har vi tillgång till alla Adobe-program som t.ex. Photoshop, Illustrator, PremierePro, After Effects med flera. Vi har brädspel och datorspel för att främja problemlösning, samarbete, social träning och personlig utveckling. Man kan även skapa musik i olika musikprogram på datorn eller kanske göra videoklipp till YouTube.

Kombinera dina uppdrag med att t.ex. jobba i vår studio! Där kan du spela in när du spelar spel, eller sköta din YouTube-kanal. Vi har en enklare ”greenscreen” i studion också för att skapa roliga bakgrunder och effekter.

I skaparrummet, har vi tillgång till färg, penslar, lera, PhotoPearls, färgpennor, akvarellfärger, m.m., för den som känner för det.

Välkomna till oss på Kreativ Media!


Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.


Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.Kontakt Kreativ Media

Skarphällsgatan 10
62141 VISBY
070-083 21 91


Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 0498-26 90 00