Kontakt

Besöksadress: Storgatan 20, Hemse
Tfn: 0498-20 46 47
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Daglig Verksamhet i Hemse

Vi har en lugn miljö där man har lätt för att känna sig välkommen. Vi börjar där du befinner dig. Vi stödjer dig att bibehålla dina funktioner och ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt. Vi arbetar individuellt eller i grupp samt utgår ifrån varje individ och arbetar individanpassat. En del arbeten är säsongsbetonade och vi har aktiviteter som passar allas behov.

Några exempel på våra aktiviteter:

 • Bokrivning/papperstugg/Återvinning bondgård
 • Spa-bad med härlig skum
 • Fotbad
 • Sinnesrum/taktil massage
 • Trädgård/Gräsklippning/Odling
 • Friskvård/Utflykter
 • Matlagning/bakning/handel
 • ”Vita rummet” med vattensäng och bolltäcke
 • Skapande
 • Musik
 • Massagefåtölj
 • Tvättstuga
 • Datorarbeten
 • Hästeri
 • Tändblockstillverkning

Daglig Verksamhet Region Gotland

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Hemse Daglig Verksamhet

Storgatan 20
623 50 HEMSE
Tel: 0498 - 20 46 47, 070 447 77 13 eller 070 447 73 86

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00