Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Händelsecentrum

Vi tillverkar Glädje & Upplevelser

 • Du… kan njuta av lugnet i vår vattensäng i Vita Rummet
 • Du… kan ligga i musiksängen och känna ljudet vibrera
 • Du… får sinnesupplevelser genom trycka och känna i vårt Svarta Rum och även se film
 • Du… kan med hjälp av touchknapp själv köra ”Akkaplatta” längs en slinga i golvet
 • Du… kan träna dina armar och ben på vår träningscykel

 

 • Vi... jobbar med kroppsuppfattning och upplevelser med våra sinnen
 • Vi… har även gruppmusik, enskild musik, berättarstund, skaparverkstad, taktil beröringsmassage
 • Vi… har datorrum, ateljé där man skapar...
 • Vi… bakar, har friskvård, jobbar med LEGO-arbeten
 • Vi… river mattrasor åt Vävmagasinet
 • Vi... strävar efter att alla skall känna; delaktighet, respekt och omtanke.

_______________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Händelsecentrum
Birkagatan 1U
62139 VISBY

0498 20 3538

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00