Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fältgatan

Här på Fältgatan arbetar vi med social samvaro med de äldre som bor i det särskilda boendet.
Bingo, filmvisning, promenader, ordlekar är några av de saker som vi gör tillsammans med de äldre. Vi har hand om kioskförsäljningen, där vi säljer bland annat godis till pensionärerna och så städar vi en del också.
Du som kommer till oss får en individuell planering och får chans att utvecklas i din egen takt.

På vår arbetsplats finns

  • Bingo
  • Spel
  • Kaffe
  • Rast
  • Gemenskap
  • Fin gård
  • Utflykt

Vi behöver dig som vill vara med äldre personer och hjälpa dem i deras vardag.
Kontakt och omtanke.
Vi gillar att jobba och umgås med de äldre här på Fältgatan.

Våra ledord är:

  • GLÄDJE
  • OMTANKE
  • GEMENSKAP

 

_______________________________________________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Fältgatan
Fältgatan 77
621 38  VISBY
Telefon: 076 255 39 34


Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00