Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggmax

 

På Byggmax jobbar vi som säljare.

Vi ingår i arbetslaget, har raster, fika och äter lunch tillsammans i gemensamt personalutrymme.

Arbetsuppgifterna består i att fronta, vilket innebär att vi drar fram alla varor på respektive hylla så det ser fullt och städat ut.

Vi ser även över ”gården” varje morgon, då plockar vi undan skräp som ligger på marken och fixar till virke så det ligger snyggt.

Vi ansvarar över papper/plast-pressarna, håller koll om de behövs tömmas.

Vi plockar upp varor vid varuleverans. Fyller på från lagret och hjälper kunder.

Ibland får vi som grupp eller någon/några även andra uppgifter som inte ingår i de vanliga arbetsuppgifterna.

Daglig verksamhet ansvarar precis som alla andra som jobbar här att det är välfyllt, städat och ordning i butiken.

                                        

                                        Välkomna till oss på Byggmax!

 

__________________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Byggmax
Handledare: 070-083 25 39
Färjeleden 5
621 58 VISBY

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 0498-26 90 00

Dagliga verksamheter i Region Gotlands regi