Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visborg Återvinning

Sedan december 2009 har daglig verksamhet i Visby hand om insamlingen av återvinningsmaterial i Region Gotlands kontorshus på Visborg.

Här gör du en insats för en bättre miljö. Vi samlar in glas, plåt, plast, papper och komposterbart från kontor och fikarum.

Det är ett rörligt jobb i en liten arbetsgemenskap. Du träffar mycket folk och möter ofta uppskattning under arbetsdagen. Gruppens arbete för bättre återvinning har prisbelönats.

Vi får även jobb från de olika förvaltningarna när de behöver hjälp med pappersarbete, utskick m.m. En del uppdrag utför vi på andra ställen i Visby.

Vi har en kioskvagn som vi går med 5 dagar i veckan och säljer dryck och godsaker till de som arbetar på Visborg.

Välkommen till oss!

 

__________________________________________________________

Daglig Verksamhet Region Gotland

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Visborg Återvinning
(Vi finns på gamla P18-området på Regionens huvudkontor)
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 85 72

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00