Kontakt

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Telefon, växel: 26 90 00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arenagruppen

På Arenagruppen arbetar vi för en meningsfull och utvecklande sysselsättning som utformas utifrån våra arbetstagares olika behov och förutsättningar.

Vi arbetar med schema, pictogrambilder och stödtecken för att tydliggöra dagens aktiviteter.

Arenagruppen utför olika arbeten för små företag, privatpersoner och Regionen. Vi tar emot enklare arbeten såsom att klistra etiketter på burkar och påsar. Vi utför även olika sorteringsjobb.

Utöver detta så går vi promenader varje dag, bakar ibland, lyssnar på ljudbok, cyklar, plockar skräp, skapar tändrör och lyssnar mycket på musik.

På fredagar avslutar vi veckan med något kul vi gemensamt bestämmer på vårt fredagsmöte.

 

      Välkomna till oss och vår gemenskap!

_____________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Arenagruppen
Birkagatan 1s
621 39 VISBY
Telefon: 0498-26 85 72

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 0498-26 90 00