Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drop-in-vaccination mot covid-19

Det vaccin som används just nu mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men det vaccin som levereras i höst har ett mer specifikt skydd mot just den variant som är vanligast i Sverige. Därför kan det vara bra att vänta till november, om det finns möjlighet.

Övriga vaccinationer

Resevaccin, TBE-vaccin eller bältrosvaccin ges inte på mottagningarna för covidvaccination. Boka tid för dessa direkt hos privata utförare. Det kan även finnas möjlighet att vaccinera sig på vissa apotek, samt på vissa vårdcentraler.

Öppettider finns på 1177.se

För dig som på grund av en väntande behandling eller andra medicinska skäl inte kan vänta så kommer det fortfarande att finnas möjlighet att vaccinera sig, se öppettider eller kontakta covidvaccin@gotland.se

Covidvaccin-Gotland, drop-in, 1177.se

Vilka doser kan jag få på drop-in?

Du kan vaccinera dig på drop-in om du omfattas av aktuella rekommendationer, läs mer på 1177.se

Vem kan inte vaccinera sig på drop-in?

  • Den som inte ingår i aktuella grupper
  • Den som tidigare har fått kraftig allergisk reaktion som krävt sjukhusvård.
  • Den som är gravid till och med graviditetsvecka 12. 
  • Den som har blivit vaccinerad under de senaste sju dagarna.

Så går det till

  • Utanför vaccinationsmottagningen är det skyltat, vänta där. Personal säger till när det är din tur. 
  • Drop-in-kön är utomhus. Väntetiden kan bli lång, så klä dig efter väder.
  • En vaccinationsvärd kommer att ställa frågor till dig från en hälsodeklaration. Du kan förbereda dig genom att titta på frågorna. Länk till hälsodeklaration
  • Vaccinationen sker inne på mottagningen.
  • Det covidvaccin som ges på drop-in är Pfizer Biontech (Comirnaty)
  • Säg till personalen om du känner dig yr eller mår dåligt efter vaccinationen. Allvarliga biverkningar är mycket ovanligt.