Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 29

Fia Viktorsson, studiehandläggare
Telefon: 0498-26 34 68
E-post: fia.viktorsson@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studera på distans

På Gotland är det möjligt att studera på distans i olika studie­takter till och med högskolenivå, och vi erbjuder flera starttillfällen per år. Distansstudier gör det enklare att kombinera utbildning, arbete och familjeliv. Du slipper resa eller bosätta dig någon annanstans. Valmöjligheterna är många.

Gymnasial vuxenutbildning / Flex och distans

Hos oss kan du förutom klassrumskurser även välja flex- eller distansstudier. 

Flex: Flexstudier innebär att vi ger dig möjlighet till individanpassade studier. Tiderna som anges vid varje kurs innehåller pass som erbjuds för genomgångar, gruppdiskussioner, handledning m.m. Du planerar med stöd av din lärare vilka pass du deltar i. Prov skrivs på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby. 

Fjärrdistans: Via Hermods. Kontakten med läraren sker endast digitalt. Skriftliga examinationer sker via Tentamenservice på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby.

Oavsett om du läser flex eller fjärrdistans är du välkommen till Studieteket för att utnyttja den service, råd, stöd och det material som finns där. Du är också välkommen till Verkstan som vänder sig till alla våra studerande som har behov av särskilt stöd. I Verkstan ger vår specialpedagog, under kortare eller längre perioder, stöd i planering av dina studier eller direkt handledning vid arbetsuppgifter/ämnen. 

Läs mer om Studieteket

Läs mer om Verkstan

Fjärrdistanskurser hösten 2019 har följande kursstarter:

 

Start: 2019-10-28

Sista ansökningsdag: 2019-10-06
Informationsträff: 2019-10-15
Tid: kl.10.00 (samtliga kurser)