Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbud mot trafik med motordrivet fordon under Almedalsveckan

Regler och anvisningar gällande motortrafikförbudet under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan ansvarar Region Gotland för värdskapet och polismyndigheten för säkerhet och ordning. Tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet är i fokus. Motortrafikförbudet är en del av detta.

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer är hela Almedalsområdet samt en del huvudgator avstängda för motortrafik under veckan. Avstängningen gäller från söndagen den 1 juli till söndagen den 8 juli, mellan klockan 09:00-21:00. Eventuellt kan trafiken släppas på tidigare den avslutande dagen.

Det finns sju bemannade bommar in till området. Temporära mobila avstängningar kan förekomma inom området närmast Almedalsparken.

Parkering

Stora delar av parkeringsytorna inom Almedalsområdet stängs av från och med måndagen den 25 juni klockan 12:00. Detta gäller även boendeparkeringen vid Kruttornet. Parkeringsplatser finns utanför det motorfordonsfria området. Vissa parkeringsytor kommer att finnas tillgängliga under perioden 25 juni till och med 30 juni i området, se skyltar på plats. All parkering på området är förbjuden under perioden 1 juli till 8 juli, dygnet runt. Fordon som parkerats i området kommer att bärgas 4 km till uppställningsplats.

För personer med godkänt parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkeringsplatser reserverade på Korsgatan och bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och får endast parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade, de är kostnadsfria.

Dispens från motortrafikförbud (TN 2018 § 94)

Dispens behövs inte för motortrafik mellan 21.00 och 09.00 dagligen.

Dispens för motortrafik mellan klockan 09.00 och 21.00 dagligen kan medges för leverans- och servicefordon. Ansökan görs digitalt, se länk i slutet av denna sida.

 • Om villkoren för dispensen överträds kan dispensen återkallas utan dröjsmål.

Behörig trafik i området som inte behöver ansöka om dispens:

 • Polismyndigheten
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten
 • Sjukvårdstransporter och ambulanser
 • Diplomatregistrerade fordon
 • Transporter med skyddsobjekt
 • Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder

Dispens kan beviljas för:

Företag och verksamheter som måste genomföra leveranser inom det avstängda området mellan 09:00–21:00.

Dispens kan medges för leverans- och servicefordon med exempelvis följande verksamheter:

 1. Catering
 2. Fastighetsägare inom det avstängda området
 3. Ljud- och bildteknik inom området
 4. Varu-, post- och godsleveranser
 5. Renhållning
 6. Gata- och parkdrift
 7. Fastighetsskötsel av akut karaktär inom området
 8. Vatten/avlopp inom området
 9. El-service inom området
 10. Säkring av tält
 11. Parti på egen dag
 12. Annan akut åtgärd som kräver ett fordon

Dispens medges till boende inom det avstängda området som är folkbokförda på adressen och ägare till fordonet/fordonen.

Dispens kommer inte beviljas för:

 • Busstrafik
 • Taxi
 • Turisttåg
 • Reklamfordon
 • Privata persontransporter eller transporter som inte uppfyller kraven för dispens

Säkerhetszon - Dispens beviljas ej

Gatorna närmast Almedalsparken ska vara helt bilfria söndag 1 juli-lördag 7 juli mellan 17:00-21:00 samt söndag 8 juli 09:00-15:00. Temporära mobila avstängningar kommer att användas.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Region Gotland har beslutat att den som söker dispens från motortrafikförbudet ska uppge registreringsnummer på fordonet i kombination med fullständigt namn, personnummer och mobiltelefonnummer på samtliga chaufförer av fordonet.

Av säkerhetsskäl krävs en säker identifiering av samtliga förare som ska framföra fordon som erhåller ovan nämnda dispens. Registret med namn och personnummer upprättas av Region Gotland och kommer användas i samarbete med polismyndigheten i förbindelse med Almedalsveckan 2018. Personuppgifter gallras om de inte varit aktiva efter nästkommande års Almedalsvecka.

På ansökan för dispens från motortrafikförbudet finns begäran från Region Gotland att samtycke lämnas enligt ovan nämnda uppgifter i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen. Beslutet är taget i samverkan med polismyndigheten.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?