Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DisaPlay - Filmer om projektet

För dig som vill veta allt och lite till om DiSa har vi skapat DiSaPlay. Här samlar vi alla filmer om projektet som vi själva och andra gjort. 

Filmerna publiceras i kronologisk ordning med den senaste överst. Vill du se ännu mer film om DiSa, missa inte Instagramserien Märtas minut, den hittar du här.

Reportage i SVT Nyheter Öst:

I april 2020 sände SVT två reportage om DiSa. Det handlade om arbetet med att kontrollera och förbättra fastighetsgränser och 3D-visualiseringar av ringmuren och andra byggnader. Se klippen på SVT:s webbplats:

DiSas nomineringsfilm till Förnyelsepriset

Filmen visades i samband med Förnyelsedagen 2020 och utdelningen av Förnyelsepriset. Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris för att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder inom regionen.
Publicerad våren 2020.

 

En sömlös samhällsbyggnadsprocess - ett digitalt helhetsgrepp

Märta Syrén och Erik Lind från DiSa berättar om projektet i en film av SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.
Publicerad hösten 2019.

 

Program Klintehamn 2030

Filmen beskriver arbetet bakom Program Klintehamn 2030. En del i arbetet bestod i att ta fram nya lösningar för digital dialog och det gjordes möjligt tack vare DiSa.
Publicerad hösten 2019.

 

Förbättring av fastighetsgränser

Följ med mätingenjörerna på ett arbetspass och hör om Region Gotlands arbete med att kvalitetssäkra fastighetsgränser.
Publicerad hösten 2019.

 

DiSa-filmen

DiSas egna animerade film som på ett beskriver projektet och vad vi ska uppnå.
Publicerad våren 2019.

 

Vad betyder Digital samhällsbyggnad på Region Gotland

Systemleverantören S-GROUP träffar Märta Syrén och Erik Lind på Region Gotland för att diskutera vilka effekter digitaliseringen har på samhällsbyggnadsprocessen och deras verksamhet.
Publicerad våren 2019.

 

Standarder och digitalisering inom detaljplaneprocessen

I filmen träffar leverantören S-GROUP tre profiler som brinner för digital samhällsbyggnadsprocess, en av dem är DiSas projektledare Märta Syrén.
Publicerad hösten 2018.