Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DiSa - Digital samhällsbyggnad

Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare företagare, boende och besökare att få tillgång till information, påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland.

DiSa - Så gjorde vi! Se vårt webbinarie från Almedalen här:

DiSa-projektet pågick mellan 2018-2021 och hade följande mål:

  • Bättre service och snabbare beslut – Företagare, boende och besökare hittar, förstår och använder informationen de behöver för att planera och genomföra sitt byggprojekt.
  • Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se
  • Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.

Målen sammanfattades i ett ord – Enklare. Det ska vara enklare, för våra kunder och för oss.

Delprojekten

DiSa-projektet organiserades i åtta delprojekt som tillsammans bidrog till en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess.

Projektet har utvecklat en digital process för att producera, visa och uppdatera Gotlands översiktsplan. Kvaliteten har kontrollerats och förbättras på alla fastighetsgränser inom detaljplan och alla Gotlands detaljplaner har tolkats, digitaliserats och granskats.

Webbaserade kartportaler har utvecklats och regionens geodata har rensats, strukturerats och publicerats i en ny portal för öppna data.

Snabbare och enklare verktyg för att ta fram 3D-modeller har utvecklats och alla pappersblanketter i samhällsbyggnadsprocessen har ersatts av e-tjänster i en ny e-tjänsteportal. En lösning för utskick till digitala brevlådor har tagits fram och alla ärenden arkiveras digitalt.

Jag vill veta mer

  • Delprojekten - På delprojektens egna sidor kan du läsa ännu mer om vad vi gjort, hur och vad arbetet resulterat i.
  • Mer om DiSa - Här finns allt annat du kan tänkas vilja veta om projektet, till exempel finansiering, arbetssätt eller hållbarhet och kvalitet.
  • DiSaPlay - Här finns alla filmer om DiSa samlade på att och samma ställe.

Finansiering

Projektet har genomförts med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1.

Logotp DiSa - Digital samhällsbyggnadEU-flagga med texten Europeiska Unionen - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden