Kontakt

Projektledare:  

Anna Myhr 0498-268565

anna.myhr@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Din coach

Din Coach LogotypDin Coach är ett projekt som pågår mellan 2017 och 2020. Projektet genomförs i nära samarbete med Försäkringskassan, socialförvaltningens avdelning för ekonomiskt bistånd samt omsorg och personer med funktionsnedsättning med stöd av Europeiska Socialfonden.

Din coach skall under projektperioden ta fram en modell för ett nära stöd till individer som av olika anledningar har betydande svårigheter att få till en fungerande vardagssituation.

Coacherna utgår där den enskilde befinner sig, tar ett helhetsgrepp och gör tillsammans med hen en grundlig kartläggning kring behov och önskemål och gör tillsammans med den enskilde en handlingsplan för att skapa en fungerande vardag.

Din Coach erbjuder:

  • Motivationsarbete
  • Planering och vägledning
  • Samverkansansvar med aktörer kring den enskilde
  • Praktiskt stöd och lotsning

För vem:
Din coach vänder sig till personer mellan 19-24 år som av olika skäl har betydande svårighet att få till en fungerande vardag. Man skall ha sin försörjning via ekonomiskt bistånd eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

VARDAGSRUMMET

Vi välkomnar dig till Din coach vardagsrum på Fenix ungkulturhus! Vardagsrummet finns öppet för dig på onsdagar klockan 13:00-15:00. 

I vardagsrummet kan du: 

Fenix Logotyp

  • Fika
  • Hänga med Din coach och andra
  • Prova aktiviteter som finns på Fenix (måla, spela spel, testa instrument, dreja/jobba med lera och mycket annat)

Adress: Norra Hansegatan 6B, 621 39 Visby

Din coach hjälper Dig att komma dit eller möter dig där!

 

"Jag tryckte ner mig själv"
Lyssna på socialförvaltningens podcast I verkligheten. Där berättar Matilda Hagström som har fått hjälp av Din coach:

 

 

Vi som arbetar i projektet är:
Projektledare Anna Myhr
Coacherna heter Marita Vesterlund (äldre kvinnan) Margaretha Hilltorn Bogren (yngre kvinnan – blond) Mikael Bergman (den ende mannen)

Projektledare Anna Myhr. Coacherna heter Marita Vesterlund (äldre kvinnan) Margaretha Hilltorn Bogren (yngre kvinnan – blond) Mikael Bergman (den ende mannen)

 

EUROPEISKA UNIONEN LogotypDin coach är ett projekt som delfinansieras med stöd av Europeiska Unionens socialfond.

 

 

 

Hitta direkt