Kontakt

Jan Wahlén
Verksamhets- och IT-utvecklare samt projektledare för digitaliseringen inom förskola och skola
Telefon: 0498 – 26 93 49 
E-post: jan.wahlen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn som använder padda

Digitalisering i förskola och skola

Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Detta som en förberedelse inför ett liv som medborgare i en digitaliserad värld.

Regeringen beslutade i oktober 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering för 2018–2022. Skolverkets arbete utgår från denna. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål.

Fokusområdena är:

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Som ett led i detta har digital kompetens skrivits in på ett tydligare sätt i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Just nu arbetar Skolverket med att ta fram ett förslag till en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för åren 2023–2027.