Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala informationstillfällen om vuxenstudier

Vill du veta mer om studier på Vuxenutbildningen?

Hur är det att studera på Vuxenutbildningen? Hur går det till och hur söker du? Detta och mer kommer du få svar på vid digitala informationstillfällen under året.

Våra studie- och yrkesvägledare informerar då om studier på grundläggande och gymnasial nivå för vuxna. Varje informationstillfälle varar cirka 45 minuter. Ingen anmälan krävs. Du kopplar upp dig via Teams genom att klicka på länken under aktuellt datum nedan. Välkommen att delta digitalt följande datum/tider:

Tisdag den 25 maj kl. 13.00 - med fokus på yrkesutbildningarna som startar i augusti
Klicka här för att delta i mötet


Tisdag 24 augusti kl 13.00
Klicka här för att delta i mötet


Tisdag 28 september kl 13.00
Klicka här för att delta i mötet


Tisdag 2 november kl 13.00
Klicka här för att delta i mötet


Tisdag 7 december kl 13.00
Klicka här för att delta i mötet