Kontakt

Nathalie Ahlstedt-Mantel
Projektledare Förstudie Digital dialog
Telefon: 0498-26 97 61
E-post: nathalie.ahlstedt-mantel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med tecknade figurer.

Digital dialog

Genom nya digitala tjänster vill vi öka servicen för dig som är boende, besökare eller företagare på Gotland. Bland annat ska det bli lättare för dig att göra rätt, att få korrekt information och enkelt få snabb återkoppling på hur det går med ditt ärende. För att utveckla detta har Region Gotland fått EU-finansiering av Tillväxtverket till projektet Digital dialog.

Vad är Digital dialog? 

För att göra samhällsbyggnadsprocessen bättre och enklare för dig som boende, besökare eller företagare har vi ansökt och fått pengar från EU för att utveckla nya digitala tjänster. Du som användare är helt central i Digital dialog, och under projekttiden kommer du få många möjligheter att tycka till om och påverka de tjänster vi tar fram. Det är bara genom att fråga er, våra användare, som vet vi att vi gör rätt saker. Projektet pågår från våren 2021 till sommaren 2023. 

Digital dialog består av tre olika delprojekt:

 

  1. Digital ärendehantering: Du som användare ska kunna logga in och följa ditt ärende hos oss. Du ska också kunna se dina handlingar och ha dialog med din handläggare. 
  2. Digital delaktighet: Du som användare ska enkelt kunna vara med i den demokratiska processen och tycka till om nya samhällsbyggnadsprojekt. Vi kommer samla all synpunktshantering på ett och samma ställe. Då kan du lättare veta när och hur du kan vara med och påverka utvecklingen på ön. 
  3. Digital lotsning: För att du lättare ska hitta rätt information på vår webbplats jobbar projektet med olika lösningar för detta.

Målet: mer service, tillgänglighet och delaktighet 

Genom projektet ska samhällsbyggnadsprocessen på Gotland bli bättre för dej som digital användare. Du ska få bättre service, uppleva att vår information är lättare att nå och förstå, och känna att du kan vara delaktig i samhällsutvecklingen på ön. Det är vårt mål!  

Förstudie inför projektet - hur vi vet att vi gör rätt saker

Inför projektansökan gjorde vi en förstudie där vi frågade er boende, besökare och företagare på Gotland vilka behov ni har och vilka tjänster ni önskar att vi tar fram. Resultatet blev vår projektansökan till Digital dialog.