Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En undersköterska hjälper en äldre man med ett datorprogram där man cyklar.

DigITal äldreomsorg på Gotland

Projektet avslutades enligt plan i februari 2022. Syftet med DigITal Äldreomsorg var att stärka kompetensen hos medarbetarna avseende teknik och digitalisering. Läs slutrapporten nedan under Länkar.

Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för att brukarna ska få ännu bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa oss när vi blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vår vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna. 

Livesänt avslutande seminarium

Digital äldreomsorgs avslutande seminarium som livesändes 10 februari  kan du här se i efterhand.

 

DigITal äldreomsorg på Gotland var ett projekt finansierat med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF) och pågick mellan 2019 och 2022. 

 

Almedalen 2021

Almedalsveckan har tagit fram statistik för hur många som besökte de olika digitala seminarierna. Av cirka 700 seminarier så hamnar Digital äldreomsorgs på plats 50 över mest tittade seminarier. Jätteroligt!

Nästan 200 unika digitala besökare följde seminariet. Det kan ha varit ännu fler om till exempel en personalgrupp satt tillsammans och tittade.

Statistiken gäller 4-7 juli, under själva Almedalsveckan. Men det går att se seminarierna i efterhand. 

I paneldiskussionen i seminariet deltog även representanter från Varbergs kommun och Stenungsunds kommun. Läs mer om projekten de varit deltagare i:

 

De äldres ögon- korta filmer 

Ett samarbete med DigITal äldreomsorg, Film på Gotland och klass 7B på Romaskolan i Roma under läsåret 2020/2021. Eleverna spelade in korta filmer från egna idéer och utifrån de boendes önskemål från Syréngården, Roma äldreboende och Tingsbrogården. 12-13 januari 2021 var det filmpremiär på dessa boenden.

Se mer om filmpremiären här

Nu finns de totalt 10 filmerna ute på boendenas surfplattor. Fyra av dessa filmer har vi fått tillstånd av eleverna att publicera här:

Alvars film om Kräklingbo änge

Ellens film om en ridtur i skogen

Frejas film med bilder från Själsö, Almedalen och botaniska trädgården

Olofs film från brukshundsklubben i Visby

De äldres ögon vann Förnyelsepriset på Region Gotlands förnyelsedag den 10 mars 2021 med motovationen: 

”Att låta skolungdomar skapa filmer där de får vara de äldres ögon vid välkända platser på Gotland är ett enkelt men också genialt grepp som skapar oväntade möten över generationsgränser. I pandemins digitala värld har en kreativ samverkan över verksamhetsgränser skapat glädje för äldre och även kunskap för yngre. Regionens kompetenser tas tillvara på nya sätt och idén går att skala upp med fler klasser och fler äldreboenden. Ett ljus in i framtiden! ”

Gotland i Europa

DigITal äldreomsorg blev också en del av Digital Skills Map

För att underlätta och främja ett europeiskt utbyte om framtidens digitala kompetenser har man i  Berlin skapat en online-utbytesplattform för exempel på god praxis, innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning. The DIGITAL SKILLS MAP (Digitala färdkartan) styrs och administreras i Berlin av senatens avdelning för integration, arbetsmarknad och sociala tjänster (SenIAS), inom ramen för "Urban Agenda for EU" med europeiska partners.

Läs mer om The DIGITAL SKILLS MAP

Här är en direktlänk till DigITal äldreomsorg på Digiskills

Attendo Regementsgatan

Fältgatan 75

Fältgatan 77

Gotlands sjukhem

Hattstugan

Hemse äldreboende

Iliansgården

Katthammarsviks äldreboende

Kilåkern

Korttidsenheten

Pjäsen

Roma äldreboende

Solrosens demensboende

Stuxgården

Sudergården

Syréngården

Terranova äldreboende

Tingsbrogården

Åvallegården

Projektägare: Socialdirektör Marica Gardell

Projektledare: Caroline Allard

Styrgrupp: Anna-Lena Gutedal Ekonomichef, Birgitta Johansson Verksamhetsutvecklare SÄBO, Marit Lindgren Avdelningschef SÄBO, Roger Nilsson HR-chef, Kristina Pajuäär Administrativ chef

Arbetsgrupp:  Sofia Hellgren verksamhetschef Solrosen, Angelica Käldare administrativ assistent, Helena Larsson enhetschef Syréngården, Mia Löfgren enhetschef Tingsbrogården, Camilla Eriksson undersköterska Iliansgården, Camilla Lundberg undersköterska Tingsbrogården, och Joachim Westling enhetschef Fältgatan 77.

Ledning

1. Enhetschefer särskilda boenden ska ha ökat sin digitala kompetens

2. Enhetschefer särskilda boenden ska aktivt uppmuntra digitalisering på arbetsplatsen utifrån de boendes behov

3. Enhetschefer särskilda boenden samt Socialförvaltningens ledningsgrupp ska ha genomgått utbildning i förändringsledning

 

Medarbetare

1. Medarbetare särskilda boenden ska aktivt ta initiativ till digitaliseringsutveckling på arbetsplatsen

2. Medarbetare särskilda boenden ska kunna använda och ta initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov

3. Vid projektets avslut skall det finnas digitala koordinatorer utsedda på varje boende

 

Horisontella principer

1. Vid projektavslut ska modellen för ökad digital kompetens kunna appliceras till övriga avdelningar inom Socialförvaltningen.

2. Styrgrupp och arbetsgrupp ska utbildas i horisontella principer

December

 • Sista teamträffarna för de digitala koordinatorerna.
 • Nudgingutbildning för de chefer som inte kunde vara med i seåtember
 • Avslutning av genomförandefasen!
 • Planering av avslutande seminarium 10 februari
 • Nystart med pilot Treserva i mobilen på Syréngården

November

 • Planering av avslutande seminarium
 • Åvallemodellen på några boenden

Oktober

 • Filma med Ipadkurser
 • Åvallemodellen på några boenden
 • Grillning med eleverna från De äldres ögon tillsammans med Syréngården

September

 • Samordnarna var ute på boendena och stötta med tekniken
 • 22 september premiär på Syréngården för Treserva i mobilen
 • 24 september föreläsning i nudging för cheferna
 • 29 september föreläsning/workshop för alla i förändring och beteende med Leif E Andersson

Juni-augusti

 • Samordnarna tar paus från projektet för att dels få välbehövliga semester, men också för återgå resterande tid till sina ordinarie arbetsplatser
 • 6 juli kl 9:00-10:55 har vi ett seminarium i Almedalen, se hemsidan eller Almedalens programwebb för mer information. Samordnarna kommer medverka på seminariet
 • 1:a september är samordnarna tillbaka och flera aktiviteter drar igång

Maj

 • Alla digitala koordinatorer fick en enkät att svara på. Syftet var att mäta deras upplevelse av verksamhetens digitala mognad och förutsättningar för deras uppdrag som digitala koordinatorer
 • DigITal äldreomsorg ska ha ett seminarium under årets almedalsvecka. Förberedelser inför det pågår
 • Förberedelser för mobilt Treserva på Syréngården pågick, men vi kunde inte starta i maj som vi hade tänkt utan sköt på det till september. Detta pga säkerställa redundans och komplettera avtal med leverantör av trygghetslarm. 

April

 • 15 april genomfördes en föreläsning/workshop i ålderskodning. Det var professor Clary Krekula som höll i den.
 • DigITal äldreomsorg ska ha ett seminarium under årets almedalsvecka och förberedelser inför det pågick.
 • Förberedelser för mobilt Treserva på Syréngården pågick också förhoppningsvis start innan juni

Mars

 • Information i nämnden om projektet. Presentation på AU (arbetsutskottet)
  3 mars
 • 10 mars var Region Gotlands förnyelsedag. Samarbetsprojektet mellan DigITal äldreomsorg, Romaskolan och Film på Gotland De äldres ögon är nominerat till förnyelsepriset och VANN!
 • Förberedelser för mobilt Treserva på Syréngården pågick

Februari

 • Den 18 februari hade vi planerat en föreläsning/workshop för alla projektets deltagare om ålderskodning med Professor Clary Krekula. Den fick vi skjuta på framtiden då Region Gotlands nät var för svajigt.
 • De digitala koordinatorerna började ha veckomöten så sina arbetsplatser, Hemse äldreboende var först ut men följdes snart av fler. Några boenden har svårt att hitta bra tider.
 • Halvtidsavstämning med projektets externa utvärderare Ramboll. Mycket intressant sammanfattning och Ramboll ser vad vi ser, vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på. Det är fortfarande svårt att nå några boenden då projektet inte prioriteras av chefen. Några medarbetare upplever att surfa-lätt-utbildningen är för lätt och det behövs en surfa-lätt 2. Samtidigt så når vi inte alla medarbetare som behöver.

Januari 2021

 • Camilla och Camilla besökte APT:er för att berätta om projektet och inspirera till fler digitala koordinatorer där det behövs.
 • Filmerna som elever i Romaskolan spelat  kom ut till boendena med premiär på Tingsbrogården, Roma ÄLsreboende och Syréngården.
 • Surfa-lätt-utbildningar
 • Förberedelser för föreläsning/workshop 18 februari

December 2020

 • Camilla och Camilla besökte APT:er för att berätta om projektet och inspirera till fler digitala koordinatorer där det behövs. Några APT:er blev dessvärre inställda pga corona
 • Luciatåg spelades in på Södervärnsskolan och spreds digitalt på boendena via hänvisning till länk på gotland.se
 • Uppdragsbeskrivningen för de digitala koordinatorerna färdigställdes och finns nu på hemsidan

November 2020

 • Gotlands sjukhem gick med i projektet
 • Teamträffar med de digitala koordinatorerna genomfördes, styrgruppen besökte dessa. Träffarna genomfördes till största delen digitalt.
 • Några av de planerade surfa-lätt-utbildningar genomfördes, andra ställdes in pga corona.

 

Oktober 2020

 • Caroline och Camilla E medverkade i Digital@Idags livesändning från Kulturhuset 2 oktober. Mer information här.
 • I samband med teamträffarna delade Camilla och Camilla ut ett självskattningsformulär som alla medarbetare på säbo ska fylla i. Resultatet används för att planera utbildningsinsatser.
 • Fler surfa-lätt-kurser genomfördes.
 • Gotlands sjukhem påväg in i projektet.

September 2020

 • Samordnarna började arbeta på heltid 1:a september. Camilla Lundberg är kvar men har fått en ny kollega, Camilla Eriksson.
 • 3 september genomförde vi en föreläsning/workshop med Andreas Skog på temat Kan digitaliseringen höja livskvaliteten för brukarna i verkligheten. Allt skedde digitalt och alla boenden som var med kopplade upp sig mot föreläsningen och workshopen med Skype, mikrofon och kamera. Workshop-delen var särskild uppskattad då den genererade många bra idéer som verksamheterna kunde påbörja genomföra genast.
 • Samordnarna genomförde flera surfalätt-kurser
 • Samarbetet med Film på Gotland och Romaskolan kom steget närmare verkstad
 • Samordnarna påbörjade träffar med de digitala koordinatorerna som blivit indelade i 6 olika team.
 • Nya representanter i arbetsgruppen. Sofia Hellgren från Solrosen ersätter Annika Kellquist. Joachim Westling från Fältgatan 77 kommer så småningom att ersätta Gunilla Lidqvist när hon går i pension efter årsskiftet. Under hösten är de båda med parallellt.

Maj-Augusti 2020

 • Projektet gick på sparlåga pga coronavirusets framfart.

April 2020

 • Camilla Lundberg och Mathias Molander arbetade heltid som samordnare för de digitala koordinatorer. Camilla och Mathias var ute på flera boenden och hade drop-in för teknikfrågor samt höll i surfa-lätt-kurser för de som behövde.
 • Coronaviruset började sprida sig på Gotland och påverkade projektets aktiviteter.

Mars 2020

 • Utbildningen i nudging som var planerad 12 mars flyttades till hösten (ännu oklart datum) pga coronavirusets utbredning.
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna gick upp till heltid med uppdraget.
 • Förberedelse för föreläsning/workshop med Andreas Skog genomfördes men aktiviteten flyttas till 3 september pga coronaviruset.

Februari 2020

 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna träffade alla digitala koordinatorer på deras arbetsplatser.
 • Filminspelning där resultatet ska syfta till att boosta medarbetarna och visa på vad som händer i äldreomsorgen. Filmen troligen klar under mars månad.

Januari 2020

 • Föreläsning och workshop med Per Mosseby 28 januari för alla projektdeltagare. Per Mosseby inledde DigITal Äldreomsorgs föreläsningsserie genom att prata om digitaliseringens möjligheter i verkligheten. Till förmiddagspasset hade även andra verksamheter inom Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården fått en inbjudan. Ca 200 personer deltog under dagen. Radion direktsände en stund och intervjuade föreläsare, projektledare och deltagare i projektet. Läs mer på https://www.gotland.se/105783
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna och enhetscheferna i arbetsgruppen åkte till MVTe-mässan i KIsta 21-22 januari. MVTe-mässan är en mötesplats för personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Det var två dagar med föredrag, workshops och möjligheten att testa det senaste på mässgolvet. Även en av Socialförvaltningens utvecklingsledare åkte med.
 • Fortsatt arbete med externa utvärderare för projektledare och arbetsgrupp.

December 2019

 • Del två av pilotutbildning i att surfa genomfördes på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen (jan 2020), samt instruktion i att koppla Ipad till smart-TV för samtliga medarbetare på dessa boenden. Uppskattat.
 • Förberedelse av föreläsning med Per Mosseby i januari samt efterföljande workshop.
 • Arbete med extern utvärderare för projektledare och arbetsgrupp

November 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen gick den avslutande delen av sin utbildning i förändringsledning
 • Pilotutbildning i att surfa på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen påbörjades
 • Upphandlingar för föreläsningar under 2020. Vi landade i Per Mosseby för januari 2020 och Andreas Skog för april 2020.

Oktober 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen påbörjade sin utbildning i förändringsledning
 • De digitala koordinatorerna hade sin första nätverksträff. 40 personer träffades i S:t Olofssalen på Korpen. Regionens direktör för digitalisering, Anders Granvald, höll en uppskattad inspirationsföreläsning. Frågor som samarbete och uppdragsbeskrivning diskuterades. Förutsättningarna för uppdraget upplevs väldigt olika på enheterna.