Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En undersköterska hjälper en äldre man med ett datorprogram där man cyklar.

DigITal äldreomsorg på Gotland

Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för att brukarna ska få ännu bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa oss när vi blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vår vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna.  

DigITal äldreomsorg på Gotland är ett projekt finansierat med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2019 och 2022. Det handlar om att kompetensutveckla medarbetare och chefer på särskilda boenden runt om på Gotland.

På varje äldreboende kommer det att finnas digitala koordinatorer som på sikt ska ansvara för att sprida kunskapen på enheten och se till att den förs vidare till nya medarbetare.

När projektet avslutas i mars 2022 ska  kunskapen och erfarenheten spridas till andra avdelningar inom socialförvaltningen.

 

 

Gotland i Europa!
DigITal äldreomsorg är nu en del av Digital Skills Map

För att underlätta och främja ett europeiskt utbyte om framtidens digitala kompetenser har man i  Berlin skapat en online-utbytesplattform för exempel på god praxis, innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning. The DIGITAL SKILLS MAP (Digitala färdkartan) styrs och administreras i Berlin av senatens avdelning för integration, arbetsmarknad och sociala tjänster (SenIAS), inom ramen för "Urban Agenda for EU" med europeiska partners.

Läs mer om The DIGITAL SKILLS MAP

Digital Skills Map har tagit i kontakt med oss och önskat att vi tar plats på deras plattfom.

Här är en direktlänk till DigITal äldreomsorg på Digiskills

 

Aktuellt:

Fredag 2 oktober medverkade Caroline Allard och Camilla Eriksson vid Digital@Idags livesändning från kulturhuset. Här kan du läsa mer om det: https://www.gotland.se/108259

Torsdag 3 september hade vi en föreläsning och mycket uppskattad workshop med Andreas Skog för projektets deltagare. Kan digitaliseringen höja livskvalitén i VERKLIGHETEN för brukarna? Hela dagen var digital och samtliga deltagande boenden kopplade upp sig via Skype med kamera och mikrofon.

Andreas Skog föreläser digitalt

Det blev mycket diskussioner i grupperna och många bra inslag och idéer samlades i padlet, workshopsarbetets plattform.

 

Attendo Regementsgatan

Fältgatan 75

Fältgatan 77

Hattstugan

Hemse äldreboende

Iliansgården

Katthammarsviks äldreboende

Kilåkern

Korttidsenheten

Pjäsen

Roma äldreboende

Solrosens demensboende

Stuxgården

Sudergården

Syréngården

Terranova äldreboende

Tingsbrogården

Åvallegården

Projektägare: Socialdirektör Marica Gardell

Projektledare: Caroline Allard

Styrgrupp: Anna-Lena Gutedal Ekonomichef, Birgitta Johansson Verksamhetsutvecklare SÄBO, Marit Lindgren Avdelningschef SÄBO, Roger Nilsson HR-chef, Kristina Pajuäär Administrativ chef

Arbetsgrupp:  Sofia Hellgren verksamhetschef Solrosen, Angelica Käldare administrativ assistent, Helena Larsson enhetschef Syréngården, Mia Löfgren enhetschef Tingsbrogården, Camilla Eriksson undersköterska Iliansgården, Camilla Lundberg undersköterska Tingsbrogården, och Joachim Westling enhetschef Fältgatan 77.

Ledning

1. Enhetschefer särskilda boenden ska ha ökat sin digitala kompetens

2. Enhetschefer särskilda boenden ska aktivt uppmuntra digitalisering på arbetsplatsen utifrån de boendes behov

3. Enhetschefer särskilda boenden samt Socialförvaltningens ledningsgrupp ska ha genomgått utbildning i förändringsledning

 

Medarbetare

1. Medarbetare särskilda boenden ska aktivt ta initiativ till digitaliseringsutveckling på arbetsplatsen

2. Medarbetare särskilda boenden ska kunna använda och ta initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov

3. Vid projektets avslut skall det finnas digitala koordinatorer utsedda på varje boende

 

Horisontella principer

1. Vid projektavslut ska modellen för ökad digital kompetens kunna appliceras till övriga avdelningar inom Socialförvaltningen.

2. Styrgrupp och arbetsgrupp ska utbildas i horisontella principer

November

 • Vi hoppas att allt blir klart med att Gotlands sjukhem blir en del av DigITal äldreomsorg.
 • Camilla och Camilla besöker APT:er för att berätta om projektet och inspirera till fler digitala koordinatorer där det behövs.
 • Teamträffar med de digitala koordinatorerna är inbokade till slutet av november. Styrgruppen kommer besöka träffarna.
 • Filmerna som elever i Romaskolan spelar in ska bli klara under november.
 • Upphandling av digital föreläsning/workshop i ålderskodning pågår inför våren.
 • Fler surfa-lättkurser inbokade.

Oktober 2020

 • Caroline och Camilla E medverkade i Digital@Idags livesändning från Kulturhuset 2 oktober. Mer information här.
 • I samband med teamträffarna delade Camilla och Camilla ut ett självskattningsformulär som alla medarbetare på säbo ska fylla i. Resultatet används för att planera utbildningsinsatser.
 • Fler surfa-lätt-kurser genomfördes.
 • Gotlands sjukhem påväg in i projektet.

September 2020

 • Samordnarna började arbeta på heltid 1:a september. Camilla Lundberg är kvar men har fått en ny kollega, Camilla Eriksson.
 • 3 september genomförde vi en föreläsning/workshop med Andreas Skog på temat Kan digitaliseringen höja livskvaliteten för brukarna i verkligheten. Allt skedde digitalt och alla boenden som var med kopplade upp sig mot föreläsningen och workshopen med Skype, mikrofon och kamera. Workshop-delen var särskild uppskattad då den genererade många bra idéer som verksamheterna kunde påbörja genomföra genast.
 • Samordnarna genomförde flera surfalätt-kurser
 • Samarbetet med Film på Gotland och Romaskolan kom steget närmare verkstad
 • Samordnarna påbörjade träffar med de digitala koordinatorerna som blivit indelade i 6 olika team.
 • Nya representanter i arbetsgruppen. Sofia Hellgren från Solrosen ersätter Annika Kellquist. Joachim Westling från Fältgatan 77 kommer så småningom att ersätta Gunilla Lidqvist när hon går i pension efter årsskiftet. Under hösten är de båda med parallellt.

Maj-Augusti 2020

 • Projektet gick på sparlåga pga coronavirusets framfart.

April 2020

 • Camilla Lundberg och Mathias Molander arbetade heltid som samordnare för de digitala koordinatorer. Camilla och Mathias var ute på flera boenden och hade drop-in för teknikfrågor samt höll i surfa-lätt-kurser för de som behövde.
 • Coronaviruset började sprida sig på Gotland och påverkade projektets aktiviteter.

Mars 2020

 • Utbildningen i nudging som var planerad 12 mars flyttades till hösten (ännu oklart datum) pga coronavirusets utbredning.
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna gick upp till heltid med uppdraget.
 • Förberedelse för föreläsning/workshop med Andreas Skog genomfördes men aktiviteten flyttas till 3 september pga coronaviruset.

Februari 2020

 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna träffade alla digitala koordinatorer på deras arbetsplatser.
 • Filminspelning där resultatet ska syfta till att boosta medarbetarna och visa på vad som händer i äldreomsorgen. Filmen troligen klar under mars månad.

Januari 2020

 • Föreläsning och workshop med Per Mosseby 28 januari för alla projektdeltagare. Per Mosseby inledde DigITal Äldreomsorgs föreläsningsserie genom att prata om digitaliseringens möjligheter i verkligheten. Till förmiddagspasset hade även andra verksamheter inom Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården fått en inbjudan. Ca 200 personer deltog under dagen. Radion direktsände en stund och intervjuade föreläsare, projektledare och deltagare i projektet. Läs mer på https://www.gotland.se/105783
 • Samordnarna för de digitala koordinatorerna och enhetscheferna i arbetsgruppen åkte till MVTe-mässan i KIsta 21-22 januari. MVTe-mässan är en mötesplats för personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Det var två dagar med föredrag, workshops och möjligheten att testa det senaste på mässgolvet. Även en av Socialförvaltningens utvecklingsledare åkte med.
 • Fortsatt arbete med externa utvärderare för projektledare och arbetsgrupp.

December 2019

 • Del två av pilotutbildning i att surfa genomfördes på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen (jan 2020), samt instruktion i att koppla Ipad till smart-TV för samtliga medarbetare på dessa boenden. Uppskattat.
 • Förberedelse av föreläsning med Per Mosseby i januari samt efterföljande workshop.
 • Arbete med extern utvärderare för projektledare och arbetsgrupp

November 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen gick den avslutande delen av sin utbildning i förändringsledning
 • Pilotutbildning i att surfa på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen påbörjades
 • Upphandlingar för föreläsningar under 2020. Vi landade i Per Mosseby för januari 2020 och Andreas Skog för april 2020.

Oktober 2019

 • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen påbörjade sin utbildning i förändringsledning
 • De digitala koordinatorerna hade sin första nätverksträff. 40 personer träffades i S:t Olofssalen på Korpen. Regionens direktör för digitalisering, Anders Granvald, höll en uppskattad inspirationsföreläsning. Frågor som samarbete och uppdragsbeskrivning diskuterades. Förutsättningarna för uppdraget upplevs väldigt olika på enheterna.