Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands diarium – sökfunktion

I sökfunktionen nedan visas delar av Region Gotlands allmänna handlingar, som till exempel fattade beslut. Det finns ärenden och handlingar som inte visas genom denna sökfunktion. Exempel på detta är ärenden och handlingar som är sekretessmarkerade av regionens verksamheter. Sökfunktionen redovisar ärenden som registrerats innevarande år plus två år tillbaka i tiden. Funktionen för ärendelista och handlingslista redovisar ärenden och handlingar som är upp till sex månader gamla.

Om du vill ta del av diarieförda allmänna handlingar, klicka här.

Tips! Välj först vad du vill söka, till exempel Handlingslista (klicka på fliken) > gör dina val och tryck därefter på Sök