Kontakt

Gia Schager
Dansutvecklare
Telefon: 070-447 74 59
E-post: gia.schager@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild: dansaren Rawburt  (foto: Robert Söderström)

Dansutvecklare

Dansutvecklarens uppdrag är att främja, stärka och utveckla dansområdet på Gotland. Målet är att sprida och stimulera kunskap om dansen med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Syftet med dansutveckling är att stärka dansens ställning i regionen. Det görs genom att bredda intresset för och öka medvetenheten och kunskapen om dans. Genom att skapa nätverk för dansen i regionen ges fler möjligheter att uppleva dans som scenkonst. Ett viktigt ansvarsområde är att skapa utvecklingsmöjligheter för såväl amatörer som professionella och sist men inte minst öka ansvarstagandet för dansen regionalt.

En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen med amatörverksamhet, dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner, ensembler och fria utövande koreografer och dansare.

Dansutvecklaren på Gotland heter Gia Schager och finns på kultur- och fritidsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen. Tjänsten är på 50 procent.

Samarbete är ett nyckelord för kulturen på Gotland. Resurserna kan inte ökas men de kan omfördelas. Dansen är på frammarsch i samhället och publiken ökar. De försök med regionala dansgrupper som gjorts i landet har fallit väl ut och förhoppningsvis kan Gotland även i fortsättningen få del av de statliga resurser som satsas på dans i hela landet.

Dans för barn och ungdomar

Målet med dansen för barn och ungdomar är att alla barn i grundskolan ska få möta dansen som scenkonst både som utövare och som publik under sin tid i skolan. Dansen bör finnas med som obligatoriskt ämne precis som bild och musik.

Professionell dans

Den professionella dansföreställningen är sällsynt på Gotland. Med finansiell hjälp från Framtidens Kultur har ett antal gästspel kunnat genomföras. Målet med dessa gästspel var att visa på behovet av dans på scenen för den gotländska publiken. Målet på sikt är att hitta en form för en länsdansinstitution samt att även i fortsättningen ta emot gästspel.

Översyn av dansområdet 

Under våren 2023 kommer Region Gotland, i linje med handlingsplanen för Kulturplan 2021–2024, att göra en översyn av dansområdet på Gotland. Översynen syftar till att ta fram förslag på åtgärder som kan stärka danskonstens utveckling och infrastruktur. Översynen ska leverera rekommendationer och förslag inför Region Gotlands arbete med dansutveckling samt ligga till grund för dansområdet i ny kulturplan, som är tänkt att träda i kraft 2025. Arbetet med översynen pågår mellan februari och maj 2023. Läs gärna mer via denna länk: Översyn av dansområdet på Gotland - Region Gotland

Skapa Dans 2023

Årets upplaga av Skapa dans anordnas den 24 september i Säveaulan, Wisbygymnasiet. Du som är mellan 14 och 22 år är välkommen att anmäla dig. Sista anmälningsdag är den 3 september.