Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem

Mobilnr Skola: 070 447 77 27

Mobilnr fritids: 070 447 73 01
 

Rektor
Robert Edfelt
tfn: 0498 - 20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Adm assistent
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
innemiljö dalhem skola

Välkomna till Dalhem skola

Dalhem skola är en F-6 skola. Vi erbjuder en trygg och lärorik miljö som ger eleverna goda kunskaper och en meningsfull skoltid. 

Stor vikt läggs vid delaktighet, att allas åsikter respekteras och tas på allvar. Skolan arbetar aktivt för ett trevligt språk och bemötande och en god kamratanda. Dalhem skola är skolan där vi vågar vara vänliga.

Att utveckla språk och tanke har stor betydelse för inlärning och skolan arbetar dagligen med att utveckla det på olika sätt. Från förskoleklass till årskurs 6 uppmanas och tränas eleverna i att tänka själva, våga uttrycka sina tankar och lyssna på andra.

Eleverna inspireras att skriva egna sagor och berättelser.

Hitta direkt