Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem

Telefon skola: 070-447 77 27

Telefon fritids: 070-447 73 01

Rektor
Robert Edfelt
tfn: 0498 - 20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Adm assistent
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
innemiljö dalhem skola

Välkomna till Dalhem skola

Dalhem skola är en F-6 skola. Vi jobbar aktivt för en trygg och lärorik miljö som ger eleverna goda kunskaper och en meningsfull skol och fritidstid. 

Stor vikt läggs vid tydlighet för eleverna i deras undervisningssituation, Vi vill att det ska vara tillgängligt för alla elever samt att individuell utvecklingsplan skall finnas som en naturlig del för eleven. 

Delaktighet och att allas åsikter respekteras och tas på allvar är viktiga värden för oss på skolan. Personalen arbetar aktivt för ett trevligt språk och bemötande och en god kamratanda. Dalhem skola är skolan där vi vågar vara vänliga mot varandra.

Att utveckla språket har stor betydelse för inlärning och skolan arbetar dagligen med att utveckla det på olika sätt. Från förskoleklass till årskurs 6 uppmanas och tränas eleverna i att uttrycka sina tankar och lyssna på andra.

Eleverna inspireras att skriva egna sagor och berättelser.

Hitta direkt