Kontakt

Dagverksamhet Violen i Visby
Besöksadress: Jungmansgatan 187, 621 52 Visby
Telefon: 0498-20 46 26

Dagverksamhet Astuen i Hemse
Besöksadress: Parkgatan 14, 620 12 Hemse
Telefon: 0498-20 46 92

Enhetschef:
Setareh Abdollahi
Telefon: 0498-203566 , nås måndagar-onsdagar.

Epost: setare.abdollahi@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagverksamhet

Dagverksamheterna är till för att ge personer med demenssjukdomar sysselsättning genom att skapa en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans. Genom att personer med demenssjukdomar vistas på dagverksamhet ges även anhöriga möjlighet till vila och avkoppling.


Vem kan delta i dagverksamhet?
Dagverksamheterna är avsedda för personer som har en demenssjukdom. För att få komma hit måste du ha fått ett biståndsbeslut på att du har rätt till denna insats enligt socialtjänstlagen.

Kontakta våra biståndshandläggare om du vill ha mer information eller behöver hjälp med ansökan.