Kontakt

Dagverksamhet Violen i Visby
Besöksadress: Jungmansgatan 187, 621 52 Visby
Telefon: 0498-20 46 26

Dagverksamhet Astuen i Hemse
Besöksadress: Parkgatan 14, 620 12 Hemse
Telefon: 0498-20 46 92

Enhetschef:
Setareh Abdollahi
Telefon: 0498-203566 , nås måndagar-onsdagar.

Epost: setare.abdollahi@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagverksamhet

Dagverksamheterna är till för att ge personer med demenssjukdomar sysselsättning genom att skapa en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans. Genom att personer med demenssjukdomar vistas på dagverksamhet ges även anhöriga möjlighet till vila och avkoppling.
 

  • Vem kan delta i dagverksamhet?

Dagverksamheterna är avsedda för personer som har en demenssjukdom eller lindrig kognitiv svikt där den underliggande orsaken bedöms vara början på en demenssjukdom. För att få komma hit måste du ha fått ett biståndsbeslut på att du har rätt till denna insats enligt socialtjänstlagen.

Kontakta våra biståndshandläggare om du vill ha mer information eller behöver hjälp med ansökan.

Film: Häng med på en rundtur på en av våra dagverksamheter (1,5 min)

 

  • Tio tips för god hjärnhälsa

Visste du att vissa levnadsvanor har en stor inverkan på vår hjärnhälsa och till och med kan ge ett visst skydd mot demenssjukdom? Även om sjukdomen inte helt kan förebyggas kan insjuknandet skjutas på framtiden.

Film: Det kan du göra för att förebygga demenssjukdom (3 min)

 

  • Kommunicera med person med demens

Att kommunicera med en person med demenssjukdom kräver tålamod och förståelse, men viktigast av allt ‐ att du är en god lyssnare!

Film: Tips på hur du bäst kommunicerar med en person med demenssjukdom (2,5 min)

 

  • Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet finns till för dig som är 18 år eller äldre och erbjuder stöd i form av vägledande samtal enskilt eller i grupp. Läs mer om Anhörigstödet här.