Kontakt

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagverksamhet

Dagverksamheterna är till för att ge personer med demenssjukdomar sysselsättning genom att skapa en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans. Genom att personer med demenssjukdomar vistas på dagverksamhet ges även anhöriga möjlighet till vila och avkoppling.


Vem kan delta i dagverksamhet?
Dagverksamheterna är avsedda för personer som har en demenssjukdom. För att få komma hit måste du ha fått ett biståndsbeslut på att du har rätt till denna insats enligt socialtjänstlagen.

Kontakta våra biståndshandläggare om du vill ha mer information eller behöver hjälp med ansökan.