Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan ge vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada rätt till daglig verksamhet.

Insatsen ska bidra till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället samt till att öka personers förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet.

För att kunna beviljas daglig verksamhet saknas arbetsförmåga hos sökande, sett till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. 

På Gotland har alla som har beviljats daglig verksamhet möjlighet att välja utförare.

Ansökan görs via e-tjänst eller på blankett.

Måste jag välja?

Om du inte kan eller vill välja utförare av daglig verksamhet får du Region Gotland som utförare.

Vem kan hjälpa mig att välja?

Om du har frågor kan du ta kontakt med din handläggare. En företrädare, till exempel en anhörig eller vän, kan hjälpa dig om du tycker att det är svårt att välja själv.

Får jag byta?

Om du vill byta utförare kontakta din handläggare. Det tar högst 1 månad att byta utförare.

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Telefonväxel 0498-26 90 00

Hitta direkt