Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination av barn och unga 12–17 år

Den 1 november 2022 slutade Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera barn och unga. Eftersom viruset fortsätter förändras så att sjukdomen blir allt lindrigare hos barn och unga som smittas behövs inte det skydd mot allvarlig sjukdom som vaccinationen ger.

Folkhälsomyndighetens beslut har fattats efter dialog med företrädare för relevanta organisationer, däribland Svenska Barnläkarföreningen och Nationellt programområde (NPO) barn och ungdomars hälsa. Kunskapsläget och epidemiologin för covid-19 följs kontinuerligt. Vid en förändrad situation för barn och unga i Sverige kan rekommendationerna komma att ändras.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Varför har barn fyllda 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig?

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Det förekommer dock att unga personer behöver sjukhusvård. Unga personer kan drabbas av allvarlig covid-19 och av hyperinflammation, som är en ovanlig och allvarlig form av inflammation. Även unga har drabbats av långvariga symtom, så kallad postcovid, efter att ha varit sjuka i covid-19.

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör dock efter den 31 oktober. Då man ser att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan virusvarianten omikron började sprida sig. 

Har du frågor?

 
Om du har andra frågor går det bra att mejla covidvaccin@gotland.se.
 

Google Translate

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated, the result is not going to be completely accurate. You will find the translate icon at the top of this page or in the link below.

 Translate to other languages ​​- translate.google.se