Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination av barn 12–15 år

Med start den 11 oktober kommer barn fyllda 12 år och äldre att erbjudas vaccination mot covid-19. I Region Gotland kommer vaccinationerna att genomföras i skolmiljö, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och skolan samt barn- och elevhälsan.

Varför rekommenderas barn fyllda 12 år och äldre att vaccinera sig?

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Det förekommer dock att unga personer behöver sjukhusvård. Unga personer kan drabbas av allvarlig covid-19 och av hyperinflammation, som är en ovanlig och allvarlig form av inflammation. Även unga har drabbats av långvariga symtom, så kallad postcovid, efter att ha varit sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att barn fyllda 12 år och äldre vaccineras mot covid-19. Vaccinationen minskar risken att bli sjuk i covid-19. För att få ett fullgott skydd behövs två doser. I världen har hittills nästan 20 miljoner barn över 12 år vaccinerats mot covid-19. 

Hur går det till?

Vaccinationen kommer att ske på alla högstadieskolor, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan. För elever fyllda 12 år som ännu inte går på högstadiet finns särskild planering.
 
Bokning görs via Region Gotlands vaccinationsbokning på telefonnummer 0498-26 98 00. Bokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30. När du bokar får du veta tid och plats för både dos 1 och dos 2. 

Ska jag som vårdnadshavare godkänna vaccinationen?

Inför vaccinationen får du som vårdnadshavare lämna ett medgivande. Medgivandet kan lämnas digitalt eller på blankett. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande. 
 
 
Blankett för medgivande av vaccination barn 12 år och äldre.                                             

Vad gör jag om mitt barn är sjuk på vaccinationsdagen?

Om ditt barn är sjuk när det är dags för vaccination finns flera alternativ. Du behöver inte avboka tiden, utan kommer att bli kontaktad för att hitta en ny lösning. Se nedan några av de alternativ som kan  bli aktuella:
 
  • Ditt barn kan få sin första dos när vaccinationsteamet återkommer till skolan för att ge dos 2.
  • Ditt barn kan bli vaccinerad på en närliggande skola.
  • Ditt barn kan bli vaccinerad på en av våra tillfälliga vaccinationsmottagningar Ica Maxi arena i Visby samt vårdcentralerna i Slite och Hemse.
Vilka biverkningar kan uppstå efter vaccinationen?
Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Ditt barn kan känna sig trött eller få huvudvärk. Barnet kan också få lite feber, känna sig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer inom 1–2 dygn efter vaccinationen, är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. En sällsynt biverkan är hjärtmuskelinflammation. Symtomen är som regel övergående. Vid ihållande symtom som bröstsmärta, kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. Vid akut tillstånd, ring 112.

Har du frågor?

 
 
 
Om du har andra frågor går det bra att mejla covidvaccin@gotland.se.
 

Google Translate

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated, the result is not going to be completely accurate. You will find the translate icon at the top of this page or in the link below.

 Translate to other languages ​​- translate.google.se