Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination av barn 12–15 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn fyllda 12 år och äldre vaccineras mot covid-19. Vårdnadshavare till barn mellan 12 och 15 år kan boka vaccinationstid på 0498-26 98 00, det går även bra att vaccinera sig på drop-in. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande.

Varför rekommenderas barn fyllda 12 år och äldre att vaccinera sig?

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Det förekommer dock att unga personer behöver sjukhusvård. Unga personer kan drabbas av allvarlig covid-19 och av hyperinflammation, som är en ovanlig och allvarlig form av inflammation. Även unga har drabbats av långvariga symtom, så kallad postcovid, efter att ha varit sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att barn fyllda 12 år och äldre vaccineras mot covid-19. Vaccinationen minskar risken att bli sjuk i covid-19. För att få ett fullgott skydd behövs två doser. En tredje dos (påfyllnadsdos) rekommenderas i dagsläget endast till personer som fyllt 18 år.

Hur går det till?

Bokning görs via Region Gotlands vaccinationsbokning på telefon 0498-26 98 00. Du får då en tid du blir uppringd för att boka tid för både dos 1 och dos 2. Det går även bra att komma till en mottagning för vaccination på drop-in.

Under hösten 2021 besökte Region Gotlands vaccinationsteam alla högstadieskolor. Vaccinationerna skedde i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan. Vaccinationsinsatsen ute i skolorna är avslutad.

Ska jag som vårdnadshavare godkänna vaccinationen?
Inför vaccinationen får du som vårdnadshavare lämna ett medgivande. Medgivandet kan lämnas digitalt eller på blankett. Observera att vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande. 
 
 
Blankett för utskrift -  Medgivande av vaccination barn 12 år och äldre.                                             
 
Vilka biverkningar kan uppstå efter vaccinationen?
Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Ditt barn kan känna sig trött eller få huvudvärk. Barnet kan också få lite feber, känna sig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer inom 1–2 dygn efter vaccinationen, är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. En sällsynt biverkan är hjärtmuskelinflammation. Symtomen är som regel övergående. Vid ihållande symtom som bröstsmärta, kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. Vid akut tillstånd, ring 112.

Har du frågor?

 
 
 
Om du har andra frågor går det bra att mejla covidvaccin@gotland.se.
 

Google Translate

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated, the result is not going to be completely accurate. You will find the translate icon at the top of this page or in the link below.

 Translate to other languages ​​- translate.google.se