Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten beslutade den 25 mars att återuppta vaccinationen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för personer som är 65 år och äldre. Dock gäller pausen fortsatt för vaccinering med Astra Zeneca för personer som är yngre än 65 år.

Bokningen är öppen från och med måndag 12 april klockan 06.30, för personer födda 1950 och tidigare. Bokningen är då också öppen för sammanboende, förutsatt att dessa ingår i Fas 2, det vill säga är 65 år eller äldre eller ingår i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper för Fas 2.

Mer information om Fas 2 och Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning hittar du här.

Bokningen är också öppen för följande grupper:

  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer med personlig assistans
  • Personer med insats enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
  • Personer som vårdar anhörig under hemtjänstliknande förhållanden, utan att vara anställd.
  • Personer som tar emot hjälp i hemmet under hemtjänstliknande förhållanden.

Bokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00.

Vaccin mot covid-19 kommer att levereras löpande i omgångar. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.

Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först.

Hitta direkt