Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

  Aktuellt

  • Denna vecka har telefonbokningen begränsade öppettider. Du når bokningen på 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30–12.00 under vecka 20. Alla bokningsbara tider finns även i appen Alltid öppet.

  • Vaccinationerna går under våren in i en ny fas med begränsade öppettider. Öppettider för drop-in-vaccination hittar du här.

  • För dig som är född 1957 eller tidigare öppnar bokningen för dos 4 när det gått fyra månader sedan dos 3. 

Boka tid via appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00, vardagar klockan 06.30–15.300 (Under vecka 20 klockan 06.30–12.00) Endast tidsbokning för covid-vaccin, ej TBE-vaccinering. Tider för drop-in hittar du här.

 

Vaccinationsgrupper

Du som är 18 år eller äldre och fick dos 2  för 3 månader sedan kan boka tid för dos 3 i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Det går också bra att ta dos 3 på drop-in, vid vaccinationen ska det ha gått minst tre månader sedan dos 2.

Du som är över 65 år eller fyller 65 år i år (född 1957 eller tidigare) kan boka tid för dos 4 via appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. När det gått minst fyra månader sedan dos 3. Det går då också bra att ta dos 4 på drop-in.

Du som har hemtjänst kan boka tid för dos 4 via telefonbokningen på 0498-26 98 00. Det gäller även dig som  vårdas under hemtjänstliknande förhållanden. Vid vaccinationen ska det ha gått minst fyra månader sedan du fick dos 3. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras.


Du som är vårdnadshavare till ett barn mellan 12 och 15 år kan boka tid för barnet via bokningstelefonen på 0498-26 98 00. Det går även bra för att vaccinera sig på drop-in-mottagning. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande. Lär mer här om vaccination av barn

Du som är 16 år eller äldre kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00. Läs mer här om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Du som nyligen varit sjuk i covid-19 men nu tillfrisknat rekommenderas också att vaccinera dig. Det gäller även påfyllnadsdos (dos 3) för dig över 18 år. 

Personer över 18 år med Downs syndrom rekommenderas dos 4 redan tre månader efter tredje dosen. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00. Det går även bra att vaccinera sig på drop-in. I de fall som den som skall vaccineras inte kan ta sig till vaccinationsmottagning kontaktas patientansvarig sjuksköterska för samordning av vaccination i bostaden. 

Personer över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist rekommenderas extra påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för ytterligare påfyllnadsdoser och om lämpligt dosintervall. Vaccinbokning görs sedan på telefon 0498-26 98 00. Läs mer hos Folkhälsomyndighetens sida om vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

För barn mellan 5 och 11 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte allmän vaccination. Den medicinska nyttan är för liten då barn har en lägre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. För barn som är extra känsliga för luftvägsinfektioner kan barnets behandlande läkare göra en individuell bedömning om en vaccination behövs.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om  vaccin till barn inom särskilda grupper
 

Du som är tillfälligt på Gotland och vill bli vaccinerad är välkommen att vaccinera dig här.  Du kan vaccinera dig på någon av våra drop-in-mottagningar eller boka tid via 0498-26 98 00. Appen Alltid Öppet fungerar bara om du är folkbokförd på Gotland

 

Hitta direkt