Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Aktuellt

  • Personer födda 1956 eller tidigare samt personer med hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid för dos 3 via telefonbokningen. 
  • Personer födda 1956 eller tidigare kan boka dos 3 och säsongsinfluensavaccination i appen Alltid öppet.
  • Riskgrupper för säsongsinfluensa kan boka tid för säsongsinfluensavaccination i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen. Hushållskontakter till riskgrupper kan boka tid via telefonbokningen.
  • Personal som arbetar brukar- eller patientnära inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård kan boka tid för dos 3 via Alltid öppet eller telefonbokningen.
  • Övrig vaccinationsbokning är öppen för personer födda 2009 och tidigare. Barn behöver vara fyllda 12 år vid vaccinationstillfället.

Du som är vårdnadshavare till ett barn mellan 12 och 15 år kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30).

Du som är från 16 år kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Du som är född 1956 eller tidigare alternativt har hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid för dos tre och vaccination mot säsongsinfluensa via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Vid vaccinationstillfället är det viktigt att det har gått minst fem månader sedan du fick dos 2.

Du som är född 1956 eller tidigare kan boka dos 3 via appen Alltid öppet (Alltid öppet Stockholm). Det är viktigt att det vid vaccinationstillfället har gått minst fem månader sedan du fick din andra dos, så var noga med att boka en tid tillräckligt lång fram i tiden.

I Alltid öppet kan du också boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa, eller båda vaccinationerna kombinerat. Om du enbart bokar dos 3 kommer du att bli erbjuden även vaccination mot säsongsinfluensa vid vaccinationstillfället.

Du som tillhör en riskgrupp för säsongsinfluensa kan boka säsongsinfluensavaccination via appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen. I Alltid öppet bokar du tid genom att klicka på "Personliga erbjudanden Vaccination mot covid-19". 

Du som arbetar brukar- eller patientnära inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård kan boka tid för dos 3 och säsongsinfluensavaccination. Du bokar i appen Alltid öppet eller via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Du som vårdar en äldre närstående på ett sätt som kan likställas med insatsen från personal inom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende kan boka tid för dos 3 via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Läs mer här om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Drop-in och mobilt vaccinationsteam

Tider för drop-in hittar du här.

 

Prioritera din vaccination, även din andra och tredje dos. Vaccin räddar liv, skyddar människors hälsa och skapar förutsättningar för att samhället ska kunna återhämta sig igen.

Hitta direkt