Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Bokningen är ännu inte öppen för dig i riskgrupp. Vänligen respektera ålderprioriteringen. När bokningen öppnar för dig i riskgrupp kommer detta att meddelas.

Måndag 10 maj klockan 06.30 öppnar bokningen för dig som är född 1960 eller tidigare. Bokningen är också öppen för sammanboende, förutsatt att denne ingår i åldersprioriteringen 60-64 år. Du kan boka tid även för din sammanboende. Det räcker därför att en i hushållet ringer vaccinationsbokningen.

Du kan endast boka tid via telefon. Bokningen når du på telefonnummer 0498-26 98 00.

Bokningen är också öppen för följande grupper:

  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer med personlig assistans
  • Personer med insats enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
  • Personer som vårdar anhörig under hemtjänstliknande förhållanden, utan att vara anställd.
  • Personer som tar emot hjälp i hemmet under hemtjänstliknande förhållanden.
  • Personer födda 1959 eller tidigare.

Vaccin mot covid-19 kommer att levereras löpande i omgångar. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.

Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först.

Hitta direkt