Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Aktuell lägesrapport 25 januari 2021

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Vaccinationsarbetet fortsätter enligt plan. Den gångna veckan har vi gjort 1130 vaccinationer och under den här veckan räknar vi med att skruva upp vaccinationstakten och göra minst 1800 vaccinationer. Vi har öppnat upp för gruppen 80+ som en del av vaccinationplanens Fas 2. Den gruppen består av cirka 4000 individer och alla kommer tyvärr inte att kunna få en tid för vaccination just nu.

– Vi ser överlag en hög vaccinationsvilja, vilket är väldigt positivt. Vi förstår att det kan vara frustrerande för den som inte får en tid för vaccination direkt, men så fort vi har tillgång till mer vaccin kommer vi att öppna upp för fler bokningar, säger vaccinationssamordnare Christine Senter. 

Leveransplanerna för vaccin är fortsatt osäkra. Astra Zeneca, som beräknas ha ett godkänt vaccin i slutet av januari, har aviserat att vi får mindre volymer än väntat i februari och från Pfizer fick vi tidigare besked om en inställd leverans vecka 7. Efter dialog med Folkhälsomyndigheten har det dock säkerställts att Gotland ska få en leverans vecka 7.

Allmänt om vaccineringen på Gotland:

  • Du som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd. Parallellt vaccineras medarbetare och brukare inom hemtjänst, hemsjukvård samt boende på särskilda boenden i Fas 1 (mer information i på sidan med "Frågor och svar om vaccination")
  • Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccinering - vi kommer att informera när du kan göra det. Däremot kan personer med hemtjänst och hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll boka tid för vaccinering. Denna grupp har fått hem information om att kontakta sin vårdcentral.
  • Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt för alla som vistas på Gotland. Regionen kommer att få extra vaccindoser så att det räcker till alla oavsett om man är folkbokförd eller bor tillfälligt på Gotland.
  • Region Gotland arbetar för att erbjuda en effektiv och smittsäker vaccinering. Vi planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. 
  • Den långsiktiga planen är att alla personer som är över 70 år ska ha erbjudits möjlighet att boka tid för vaccination före den 30 april 2021. Personer mellan 18 och 70 år ska ha erbjudits möjlighet att boka tid för vaccination före den 30 juni 2021.
  • Läs mer om vaccineringen på sidan"Frågor och svar om vaccination".