Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglig information – corona

På den här sidan har vi samlat tillgänglig information om coronaviruset. Här hittar du till exempel lättläst och teckenspråkstolkad information och länkar.

Här har Folkhälsomyndigheten
sammanfattat de viktigaste råden
om covid-19 som gäller just nu.

Lättläst om råd, vaccination
och provtagning finns här:

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Här hittar du information och fler länkar till information om pågående smittspridning i tillgängligt format.

Lättläst text med bildstöd

Teckenspråkstolkad information

Telefonnummer du kan ringa om du har frågor

Ring SOS Alarms informationsnummer 113 13
om du inte hittar information på internet.
På 113 13 kan du få information
om myndigheternas råd och regler.

Ring sjukvårdsupplysningens nummer 1177
om du behöver råd om dina symtom
och om du känner dig sjuk av covid-19.

Ring inte 1177 om du har andra frågor om corona-viruset
eller om myndigheternas råd och regler om corona-viruset.

 

Övrigt om tillgänglighet på gotland.se

Teckentolkning och textning av film

Vår ambition är att teckentolka och texta alla våra filmer och filmade presskonferenser med anledning av coronaviruset.

Ibland påverkar tidsaspekten och tillgången till teckentolkar våra möjligheter. Även längden på filmen påverkar hur snabbt vi kan få ut teckentolkade och textade versioner. Vi jobbar på att hitta nya arbetssätt och bättre teknik, för att få ut sådana versioner snabbare.

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt forum för samråd och dialog med olika organisationer när det gäller funktionsnedsattas rättigheter och förhållanden i samhället.

Region Gotlands tillgänglighetsanpassningar

På gotland.se finns olika funktioner för att anpassa texter och få stöd med textläsning. Läs mer om dessa funktioner nedan.

Teletal

Telefonstöd vid tal-, röst- eller språksvårigheter. 

Taltidning

På tal om Gotland är regionens taltidning. Den vänder sig till alla som har svårt att läsa skriven text. Den ges ut på fredagar och är gratis.

Lättläst                                          

Utvalda delar av gotland.se finns på lättläst svenska.

Talande webb

På gotland.se finns en lyssnafunktion som heter Talande Webb. Talande Webb kan läsa upp innehållet på webbplatsen och hjälpa dig som har lässvårigheter.

Anpassad webb

De flesta webbläsare har inställningar för exempelvis textstorlek, färger och zoom. Du kan själv anpassa gotland.se genom att ändra i webbläsarens inställningar.

WCAG 2.1 AA

Vi arbetar utifrån WCAG 2.1 AA – standard för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines).

Hitta direkt