Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ringar i trä från Gotlands Museums samlingar. Foto: Region Gotland.

Stöd under pandemin

Region Gotland har under pandemin vid flera tillfällen tillfört extra medel till kulturområdet. Här kan du läsa om aktuella stöd samt redan fördelade medel.

Beviljade särskilda uppdrag december 2021

 

En tredje omgång med särskilda uppdrag beviljades under december 2021. 
Läs mer om Särskilda uppdrag dec 2021>>>

Har du frågor kontakta:

Madeleine Nilsson 0498-26 96 28 eller
madeleine.nilsson01@gotland.se

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland har under 2021 haft möjlighet att förstärka arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor. Beslut för den sista omgången av förstärkta arrangemangsstöd togs i vecka 51 2021. 

Stödet ämnades till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar och en säker återstart.

Ansökan har varit möjlig vid tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. 

TIDIGARE

Särskilda uppdrag maj 2021

Syftet var att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. Utlysningen stängde 23 maj. 
Mer om Särskilda uppdrag maj 2021 >>>

Särskilda uppdrag för kulturskapare nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades, 130 intresseanmälningar kom in och av dessa fick 35 uppdrag.
Läs mer om Särskilda uppdrag nov 2020 >>>

Coronastöd kultur vår 2020

En miljon frigjordes inom befintlig budget. 84 ansökningar ankom och det totala sökbeloppet uppgick till strax över 3,8 miljoner. Se fördelningen via länk nedan.

Stöd gavs i tre former: Kontantstöd för inkomstbortfall, ekonomiskt stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling samt ett förstärkt arrangemangsstöd.
Fördelning Coronastöd kultur