Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Olika ord i coronapandemin – vad betyder de?

Det finns många olika uttryck och begrepp i coronapandemin. Vi reder ut vad dessa betyder och innebär nedan. Du kan också ta del av Folkhälsomyndighetens frågor och svar här.

Basala vårdhygienrutiner är framtagna bland annat för att bakterier och virus inte ska kunna spridas mellan patienter och brukare. Rutinerna används inom vård och omsorg och skiljer sig åt beroende på situation. I stora drag handlar det om hur personalen ska tvätta händerna, desinficera, byta och använda arbetskläder och skyddsutrustning samt hantera avfall och städning.

När fler och fler människor smittas av samma sjukdom på ett större geografiskt område som till exempel en stad eller ett land kallas spridningen för en epidemi. Ofta handlar det om infektionssjukdomar som till exempel covid-19 som nu sprids i Sverige. Eftersom sjukdomen orsakas av det nya coronaviruset SARS CoV-2 och är det enda som nu sprids i stor skala så kallas den pågående epidemin ofta för coronaepidemin.
En pandemi är en epidemi som har spridits till stora delar av världen och som påverkar större delen av befolkningen i de drabbade länderna. Världshälsoorganisationen, WHO, har deklarerat att det nya coronaviruset har orsakat en pandemi. Därför används ordet: coronapandemi.
Det finns flera olika typer av coronavirus. Ett av dessa heter SARS-CoV-2 och är det nya viruset som nu sprids i världen. När detta beskrivs om så väljer man ibland att förenkla språket och kallar därför det nya viruset för just ”coronaviruset”.
När en person blir smittad av coronaviruset kan hen bli sjuk i en sjukdom som kallas covid-19. Namnet på sjukdomen är en förkortning av det engelska namnet coronavirus disease och året då viruset upptäcktes: 2019

Om en person är sjuk eller har någon form av symptom (även lindriga) så som hosta, feber, snuva, halsont, ont i kroppen eller andra liknande symptom ska den personen isolera sig nu under coronapandemin. Det innebär följande:

 • Gå INTE till apotek eller butik.
 • Gå INTE till jobbet.
 • Åk INTE kollektivtrafik som exempelvis buss.
 • Träffa INTE vänner eller andra personer fysiskt.
 • Vistas INTE utomhus.
 • Om det är möjligt att inte vistas i samma hushåll som andra personer så är det bra. Om det inte är möjligt så är det bra om personen som är sjuk håller så stort avstånd till andra i hushållet som möjligt. Mer information från Folkhälsomyndigheten om hur viruset smittar.
 • Om du får andningssvårigheter eller andra symptom som oroar dig, kontakta 1177 Vårdguiden eller ring 112 om det är akut.
När en person är fri från symptom som kan vara tecken på att man har sjukdomen covid-19 i minst 48 timmar är personen friskförklarad. Det är personen själv som gör en egen bedömning av när hen är friskförklarad. En läkare behöver inte bekräfta detta.
Om en eller flera personer har blivit smittade eller riskerar att bli smittade av exempelvis coronaviruset, kan de bli behöva vara i karantän. Det kan då handla om att personer ska vara hemma och endast gå ut under vissa tider eller hålla sig till vissa regler när de är utanför hemmet. Detta för att minska smittspridningen. Det är läkare som kan besluta om detta för enskilda patienter. Politiska beslutsfattare (i Sverige regeringen) har möjlighet att besluta om karantän under en period för större grupper i samhället eller alla medborgare. I Sverige har regeringen INTE fattat beslut om att personer ska hållas i karantän under coronapandemin, men i vissa andra länder har karantän införts.
PCR-prov kallas i vardagligt tal för ”covid-test”. PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset. Provet visar om du har en pågående infektion, men kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar efter en avslutad infektion.

Det kan vara en större risk för människor som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar att bli svårt sjuka eller avlida i covid-19. Du kan tala med din läkare för att bedöma om du tillhör en riskgrupp eller inte. De personer som är över 70 år tillhör en riskgrupp oavsett om de har andra sjukdomar eller ohälsotillstånd. Även överviktiga personer med ett BMI (body mass index) på över 40 kan få ett svårare sjukdomsförlopp om de skulle få covid-19. Gravida personer kan också vara en riskgrupp.
Se Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper.


Om du tillhör en riskgrupp ska du tänka på att:

 • Undvika att gå till apotek eller butik
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Undvik att resa med kollektivtrafik som exempelvis buss
 • Undvik att träffa vänner och andra personer inomhus
 • Gå INTE på fester eller sammankomster
 • Vistas gärna utomhus
 • Det är okej att vistas i samma hushåll som andra personer men håll gärna avstånd om det är möjligt.
 • Det är okej att träffa människor utomhus om du håller två meters avstånd till andra personer.
 • Om du blir sjuk eller får symptom, följ råden för isolering ovan.

 

Namnet på det nya coronaviruset är SARS-CoV-2. Viruset har fått sitt namn ifrån ett annat virus som det är släkt med, SARS-CoV. Om en person blev smittad av SARS-CoV kunde personen då få sjukdomen sars. Under åren 2002-2003 spred sig just detta virus i Asien och orsakade då en epidemi.