Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdens och omsorgens rutiner

Vårdens rutiner

Vården har anpassat sina rutiner i verksamheterna för att minska risken för smittspridning.

Lättnaderna i restriktioner från den 29/9 2021 är riktade mot samhället och inte till vård och omsorg. Det innebär att personal och verksamheter inom vård- och omsorg fortsätter med de smittförebyggande åtgärder som gäller i dagsläget. Inga förändringar sker alltså inom detta område. Det är exempelvis fortsatt munskydd som gäller vid allt vårdnära arbete.

Här kan du läsa mer om hur skyddsutrustning används i vården och vilket ansvar vårdgivarna har under coronapandemin.

Så används skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Vårdgivares ansvar på Gotland.

Omsorgens rutiner för äldre och personer med funktionsnedsättning under coronapandemin

Socialtjänsten inom Region Gotland ansvarar bland annat för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Många personer i de här grupperna är sköra och kan drabbas svårare av infektioner. Det gäller även coronaviruset.

Vaccinering

Information om vaccinering hittar du här.

Hemtjänst

Rutiner som hemtjänsten arbetar efter under pandemin:

 • All hemtjänstpersonal har tillgång till skyddsglasögon alternativt visir, engångsförkläde, munskydd, skoskydd, plasthandskar, handsprit, tvål och pappershanddukar.
 • Munskydd används vid arbete närmare än två meter till brukare och patienter. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.
 • All personal jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Personal genomgår e-utbildningar kring covid-19.

 • Brukare med symtom ska vistas i hemmet om inte sjukhusvård behövs.

 • Anhöriga kan anställas tillfälligt för att sköta omsorgen om brukare.
 • Ett samarbete med de privata hemtjänstutförarna finns för att säkerställa att de har tillgång till samma utbildningsmaterial och vårdhygieniska rutiner som Region Gotlands hemtjänst.
 

Frågor och svar om äldreomsorgen och covid-19

Läs mer om hemtjänst

Äldreboenden (SÄBO) och LSS

Rutiner som Gotlands äldreboenden (särskilda boenden) arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Läs mer om vad som gäller vid besök.
 • Personal arbetar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt. Det gäller även de privata utförarna.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Munskydd används vid arbete närmare än två meter till brukare och patienter. 
 • Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient. 

 • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
 • Vi har patientsekretess. Dessutom är Gotland ett litet samhälle och ett äldreboende är ett hem. Vi berättar därför inte var smittspridning finns.
 • Digitala utbildningar och delegeringsutbildningar har genomförs.
 • Så informerar vi kring smittspridning på särskilt boende
 • Frågor och svar om äldreomsorgen och covid-19
 • Läs mer om särskilt boende
 • Vid spridning av coronaviruset på ett särskilt boende för äldre eller personer med funktionsnedsättning vidtas en rad åtgärder.
 • Smittspårning genomförs av smittskyddsenheten. Boende och personal testas enligt smittskyddsenhetens direktiv.
 • Smittade brukare isoleras och vårdas av ett färre antal medarbetare.
 • Medarbetare på boendet samt annan berörd personal informeras. Boendets chef informerar anhöriga. Information är viktigt i detta läge för att ge svar på de frågor som kommer. Samtidigt månar vi om patientsekretessen och försöker begränsa informationen till dem som är berörda. 
 • Det finns också ett behov från allmänheten om information. Därför berättar vi om det finns smittspridning på ett boende eller inom hemtjänsten. Men Gotland är litet och vi värnar våra boendes och medarbetares integritet. Vi informerar därför inte om vilket boende som har smittspridning eller andra mer detaljerade uppgifter.

Rutiner som omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Munskydd används vid arbete närmare än två meter till brukare. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare.
 • All personal jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Personal genomgår e-utbildningar kring covid-19.

 • Brukare med symtom ska vistas i sin lägenhet om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får då omsorg av ett fåtal medarbetare för att minimera smittspridning.
 • Medarbetare arbetar med att informera brukare med hjälp av ”tvätta händerna”-film, med sociala berättelser, bilder, rit-prat med mera.

Läs mer om omsorgen om personer med funktionsnedsättning