Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning – coronaviruset

Socialtjänsten inom Region Gotland ansvarar bland annat för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Många personer i de här grupperna är sköra och kan drabbas svårare av infektioner. Det gäller även det nya coronaviruset.

Region Gotland har tills vidare besöksförbud på: 

 • Äldreboenden
 • Lasarettets vårdavdelningar
 • Öppna mötesplatser för seniorer. Läs mer:
  Öppna mötesplatser
 • Boenden och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Trygghetspunkterna i Katthammarsvik och Burgsvik har stängt tills vidare.
Trygghetspunkterna i Roma och Fårösund har öppet.

Rutiner som hemtjänsten arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19:

 • All hemtjänstpersonal har tillgång till ett kit med skyddsglasögon alternativt visir, engångsförkläde, munskydd, skoskydd, plasthandskar, handsprit, tvål och pappershanddukar.
 • Munskydd eller visir används vid allt nära arbete för att skydda brukare och patienter. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient. 

 • Ett särskilt covid-team har inrättats. Detta team genomför hemtjänstinsatser hos brukare med konstaterad smitta.
 • Alla personal jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla stannar nu hemma.
 • Personal genomgår e-utbildningar kring covid-19.
 • Brukare med symtom ska vistas i hemmet om inte sjukhusvård behövs.
 • Avrådan från att brukare i andra kommuner ansöker om tillfällig vistelse på Gotland.
 • Anhöriga kan anställas tillfälligt för att sköta omsorgen om brukare.
Ett informationsblad har gått ut till alla brukare där de informeras om att det kan bli annorlunda tider än vad man är van vid och att det finns risk för att vissa servicetjänster, som städ, flyttas fram. 
 
– Vi har också ett samarbete med de privata hemtjänstutförarna för att säkerställa att de har tillgång till samma utbildningsmaterial och vårdhygieniska rutiner som Region Gotlands hemtjänst, säger Therese Thomsson, chef för myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen.
 

Rutiner som Gotlands äldreboenden (särskilda boenden) arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Besöksförbud på särskilda boenden råder sedan den 12 mars. Många boenden på Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
 • Alla boenden jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt. Det gäller även de privata utförarna.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Munskydd eller visir används vid allt nära arbete för att skydda brukare och patienter. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient. 
 • Skyddsutrustning, förutom handskar och handsprit som redan finns på alla boenden, hämtas vid behov på tre ställen på ön. 
 • Alla medarbetare uppmanas att stanna hemma vid sjukdom, även vid mycket milda sjukdomssymtom.
 • Personal och brukare är prioriterade grupper för provtagning.
 • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
 • Vi har patientsekretess. Dessutom är Gotland ett litet samhälle och ett äldreboende är ett hem. Vi berättar därför inte var smittspridning finns.
 • Digitala utbildningar och delegeringsutbildningar har genomförts.
 • Två extra sjuksköterskor och en extra läkare är på grund av corona knutna till äldreomsorgen. De besöker de särskilda boendena för att informera och utbilda.
 • Om en brukare vårdas i livets slutskede kan undantag från besöksförbudet göras så att nära anhöriga kan komma på besök. Vid de tillfällena bär anhöriga skyddsutrustning.
 • Det är svårt för brukare och anhöriga att inte träffas men man försöker lösa det med telefonsamtal och videosamtal. Brukare och anhöriga kan också träffas på behörigt avstånd utomhus.

Rutiner som omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Besöksförbud råder i verksamheternas lokaler. Region Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
 • Samtliga träffpunkter håller stängt för besökare och har endast öppet för personer som har sin placering där utifrån beslut om daglig Verksamhet eller sysselsättning. Träffpunkt Läkarvillan har helt stängt.
 • På vissa externa dagliga verksamheter/sysselsättningar har företagen bett oss flytta ut på grund av att de har besöksförbud eller att företaget inte kan ansvara för personens placering längre.
 • Alla enhetschefer har gjort riskanalyser över arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare. 
 • Verksamheternas medarbetare har tillgång till ett kit med skyddsglasögon, engångsförkläden och munskydd.
 • Skyddsutrustning kan hämtas vid fyra ”baslager” på ön, dit alla verksamheter kan vända sig om behov uppstår.
 • Medarbetarna har genomgått e-utbildningar kring covid-19, skyddsutrustning och vårdhygienska rutiner.
 • Brukare med symtom ska vistas i sin lägenhet om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får då omsorg av ett fåtal medarbetare för att minimera smittspridning.
 • Medarbetare arbetar med att informera brukare med hjälp av ”tvätta händerna”-film, med sociala berättelser, bilder, rit-prat med mera.
 • Flertalet av brukarnas vanliga aktiviteter har ställts in. Medarbetarna arbetar tillsammans med brukarna för att hitta alternativa aktiviteter.
 • Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla stannar i viss mån hemma.
 • Eftersom begränsningar gäller med avseende på fysiska möten, utbildningar och metodhandledning ersätts dessa i hög utsträckning av videosamtal.
 • Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner för covid-19.

Läs mer om omsorgen om personer med funktionsnedsättning