Kontakt

Föreningsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Malin Sjöstedt
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: malin.sjostedt@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur och fritid – stöd och rutiner under coronapandemin

Här finns information om hur kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas av coronaviruset och vilket stöd som finns för verksamheterna.

Coronastöd till verksamheter inom Kultur och Fritid

 

Bild av ett utsnitt av ett verk av Joakim Allgulander

Särskilda uppdrag för kulturskapare 2020

 

Den 17 november utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades. 130 intresseanmälningar inkom och av dessa har 35 tilldelats uppdrag. 

Uppdraget var att utveckla en idé, ett verk, ett work in progress eller en produkt som tar avstamp i vår tid just nu. Syftet var att stärka villkoren för skapande och vitalisera kulturutbudet för allmänheten. 

Fria professionella kulturskapare har skickat in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, spel, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv.

Urvalet har gjorts av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för Konstmuseet.  
 

Kriterier

 

Kravet var att kulturskaparen ska vara professionellt verksam, mantalsskriven på Gotland och ha formulerat en idé utifrån temat "konstnärens blick på pandemin". 

I urvalsprocessen har mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer vägts in. 
 
I nedanstående länk kan du se tilldelningen och en kort beskrivning av respektive idé. 
 

___________________________________________________________

Vårens ansökningsperiod (15 maj-15 juni) för stöd till kulturverksamhet inom ramen för Coronapandemin är avslutad. De som fått beviljade stöd har fått sina stöd utbetalda.

Läs gärna mer här: https://www.gotland.se/107671

 

Fördelning coronastödfritid

Region Gotland har under hösten haft omgång två av coronastöd till föreningar inom fritidssektorn för intäktsbortfall för perioden 1 oktober till 31 december på grund av coronapandemin. Stödet denna omgång uppgick till 1 miljon kronor. Den 2 december var sista ansökningsdag och sedan ansökningsperioden började har 24 stycken ansökningar inkommit. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 2 miljoner.

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även fritidsstrateg Per Wallstedt och fritidshandläggare Malin Sjöstedt deltagit.

Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande, av Regionfullmäktige den 15/6-2020, antagna temporärt ändrade bidragsreglerna för stöd inom kultur- och fritidsområdet med anledning av corona-pandemin, RS 2020/585.

Stödet har endast kunnat sökas av ideella, allmännyttiga föreningar inom fritidssektorn på Gotland. Sökande föreningar måste sedan tidigare vara anslutna till Region Gotlands föreningsregister.

Under genomgång av inkomna ansökningar har det gjorts

 • avräkning från på sökt belopp i de fall föreningen inte kunnat påvisa intäktsbortfall med verifierbara underlag.
 • avräkning av förlorade intäkter i form av uteblivna bidrag och sponsring, samt ersättning sökt för  rena utlägg har räknats bort.
 • avräkning på intäktsbortfall för arrangemang/aktiviteter som var planerade att ske utanför angiven sökperiod (1 oktober-31 december).

Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med en andel av de sökta beloppen, i denna omgång har alla föreningar fått samma procentuella fördelning.

- Det känns bra att nu kunna göra ytterligare en insats för våra hårt drabbade föreningar, genom att nu kunna fördela stöd för intäktsbortfall för fjärde kvartalet tillsammans med de andra åtgärderna om sänkta kostnader på anläggningshyror så hoppas jag att våra föreningar kan klara sig igenom den svåra period vi nu hanterar, säger Fredrik Gradelius (C) ordförande i Kultur- och fritidsberedningen.

                                                                                                    

Vill du veta mer kontakta gärna:

Per Wallstedt, fritidsstrateg

E-post per.wallstedt@gotland.seTelefon 0498-26 96 31

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, Kultur- och fritid

E-post angelica.andersson-fihn@gotland.seTelefon 0498-26 96 58

 

Fördelning:

Coronastöd fritid

 

Förening

Beviljat stöd

Endre IF ansökan 1

0 kr

Endre IF ansökan 2

58 242 kr

Garda OK

73 111 kr

IK Graip

9 981 kr

GMF Motocross

7 486 kr

Gotlands Skateboardförening

4 990 kr

Gotlands lantliga

9 077 kr

IFK Visby

2 491 kr

Klinte Skyttegille

11 391 kr

Mulde VK

9 602 kr

MX Visby Motorklubb

3 992 kr

P18 IK

34 594 kr

Norra Gotlands RK

0 kr

Stenkumla skg

42 073 kr

RSMH Kamratringen

0 kr

VIF Gute Handboll

3 743 kr

Visby Basketbollklubb

33 336 kr

Visbygymnasterna

74 857 kr

Visby Självförsvarsklubb

7 486 kr

Visby IBK

332 566 kr

Visby Roma

267 244 kr

Östans Skuggor

2 416 kr

Östergarns IK

3 910 kr

Almedalens bouleklubb

7 411 kr

 

1 000 000 kr


 


 

 


Här har vi samlat vad som gäller för varje verksamhet:

Med anledning av de nya allmänna råden som gäller från 14/12 2020 samt regeringens beslut den 18 december om ytterligare nationella restriktioner gäller följande för våra anläggningar inom Region Gotlands regi: 

 
Badhusen: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari.  

 

Ishallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 

Idrottshallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari.
Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 

Utomhusanläggningar 

Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan kommer de 4 utomhusanläggningar som finns inom regionens ansvar (konstgräsanläggningar) fortsatt hålla öppet för träning.  Förutsättning att utomhusanläggningarna kan hållas öppna är att det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

 • Hålla avstånd till varandra,
 • Inte dela utrustning med varandra,
 • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • Undvika gemensamma omklädningsrum,
 • Resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper.
  Mindre grupper har definierats av Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten till 8 st och  i samråd med RF Sisu Gotland och smittskyddsläkaren på Gotland har regionen beslutat att följa den definitionen vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna av föreningarna kan anläggningarna komma att stänga.

Biblioteken: Alla bibliotek på Gotland är stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Undantag för Almedalsbiblioteket som fortsatt erbjuder möjligheten att ringa eller maila beställningar för hämtning enligt nuvarande rutiner.  

 

Uppdateringar sker i enlighet med de aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. All verksamhet ska ske med utgångspunkt från råd och restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

 
Bokningen hjälper till med att avboka de tider som bokats för grupper utöver detta, kontaktadress: bokning@gotland.se.
 
 

Träna utomhus

På Gotland finns goda möjligheter att röra på sig utomhus.
Läs mer om:

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Håll avstånd till varandra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna hem.

Ingen avbokningsavgift för lokaler

Region Gotland tar bort avbokningsavgiften när idrottsföreningar ställer in planerade tränings-, match- eller cuptillfällen på grund av Covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

Observera att läget kan förändras med kort varsel både när det gäller öppettider och rekommendationer. 

Simhallar (Hemsebadet och Solbergabadet) 

Badhusen: Stängda från och med den 19 december till och med den 24 januari. 

Region Gotlands idrottsanläggningar

 

I linje med de nya nationella allmänna råden som gäller från 14 december 2020, samt regeringens beslut 18 december om ytterligare restriktioner gäller följande för våra anläggningar inom Region Gotlands regi: 

Badhusen: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari.  

 

Ishallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 

Idrottshallarna: Stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari.
Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 

Utomhusanläggningar 

Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan kommer de 4 utomhusanläggningar som finns inom regionens ansvar (konstgräsanläggningar) fortsatt hålla öppet för träning.  Förutsättning att utomhusanläggningarna kan hållas öppna är att det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

 • Hålla avstånd till varandra,
 • Inte dela utrustning med varandra,
 • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • Undvika gemensamma omklädningsrum,
 • Resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper.
  Mindre grupper har definierats av Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten till 8 st och  i samråd med RF Sisu Gotland och smittskyddsläkaren på Gotland har regionen beslutat att följa den definitionen vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna av föreningarna kan anläggningarna komma att stänga.

Uppdatering av våra restriktioner sker i enlighet med aktuella rekommendationer från  Folkhälsomyndigheten. All verksamhet ska ske med utgångspunkt från råd och restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

 
Bokningen hjälper till med att avboka de tider som bokats för grupper utöver detta, kontaktadress: bokning@gotland.se.
 
Biblioteken: Alla bibliotek på Gotland är stängda från och med den 19 december och fram till den 24 januari. Undantag för Almedalsbiblioteket som fortsatt erbjuder möjligheten att ringa eller maila beställningar för hämtning enligt nuvarande rutiner. 
 
 
Almedalsbiblioteket
Biblioteket kommer ha viss bibehållen service för studenter på Campus Gotland i form av tillträde till plan 3 enl ord öppettider. Studenter kommer from 13 nov med hjälp av sina passerkort ha access till biblioteket. Information till studenter sker via Campus Gotland.
 
Biblioteket kommer erbjuda följande tjänster under stängningen:
Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar in vilken kategori av påse du önskar, anger ditt lånekortsnummer och hämtar din önskade påse på avtalad tid. Varje påse innehåller 5-10 böcker/filmer/spel utifrån valt tema. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket. Kom ihåg att hålla avstånd. Ett bra sätt att få böcker som du kanske själv inte skulle hitta eller låna. 
 • Barnbokspåse (Små, mellan, större barn)
 • Filmpåse (DVD)
 • Lyrikpåse
 • Feel-good-påse
 • Deckarpåse
 • Fantastikpåse
 • Sällskapsspelspåse
 • Ljudbokspåse
 • Talbokspåse
 • TV-spelspåse (PSP3, PSP2, PSP4, Xbox, Xboxone, Nintendo swich, Wii)
 • Julpåse
 • Biografipåse
 • Kokbokspåse
 • Hantverkspåse
 • Take-away-pyssel (erbjuds i begränsad omfattning på vissa tider, se instagram @bibliotekenpagotland)
 • Musikpåse (CD-skivor)
 • Gotlandicapåse
 
Fråga biblioteken på Gotland, ring 0498-29 90 00 alternativt
mejla info.almedalsbiblioteket@gotland.se
om man vill beställa bokpåsar (se nedan alternativ), få boktips, ha referenssamtal via telefon, omlån mm.
 
- Vill du ha ett längre möte med en bibliotekarie (gäller även studenter på Campus Gotland) kan detta ske digitalt? Skriv digitalt möte i ärenderaden på mejl info.almedalsbiblioteket@gotland.se
och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt om vi kan nå dig på något telefonnummer. 
 
- Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan, när du fått bekräftelse via mejl, kontaktar du oss (0498-29 90 00) och bestämmer när du vill hämta din reservationspåse. Detta gäller även för kurslitteratur.
 
- Studenter använder med fördel den digitala tjänsten ”fråga biblioteket” via Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida.
 
- Låna e-bok via bibliotekskatalogen (www. almedalsbiblioteket.se) och Biblioappen. Du kan låna max 3 böcker/vecka/låntagare.
 

Region Gotlands stöd till kulturverksamhet

Region Gotland har infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemi och har under året tillgängliggjort 2 x 1 miljoner kronor i olika stöd och uppdrag. Utförlig aktuell information finner du under fliken "Coronastöd till verksamheter inom Kultur" ovan.

Statliga stöd och insatser

1. Regeringen har fördelat olika statliga stöd

Genom Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden har statliga stöd fördelats i flera omgångar. Du hittar respektive myndigheters stöd här:

2. Regeringens krispaket för svenska små och medelstora företag

Samlad information finns även på myndigheternas gemensamma webbplats verksamt.se

Gemensamma rekommendationer för Kultur och Fritid

Läs mer ovan om de nationella allmänna råd och restriktioner som gäller. 

 

De som hyr in sig i Region Gotlands lokaler för kultur och fritidsverksamhet ska med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens anvisningar bedöma om de kan genomföra verksamheten eller inte. Till exempel är det föreningarna själva som beslutar om de ska träna eller inte.

Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Verksamheter

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.
 • Sätta upp informationsblad.

Idrottsverksamheter

 •  Se till att närkontakt mellan utövare undviks.
 • Skjut upp matcher och tävlingar.
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet.

Personligt ansvar

 • Var noggrann med handhygien – tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.
 • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats