Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildning – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som gymnasiet, vuxenutbildning, arbetsmarknad- och integration och ungdomsverksamhet.

Aktuellt 2020-05-29

Den 15 juni kommer gymnasieskolan öppnas igen. För vuxenutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt distansundervisning behöva ges för att minska smittspridningen. Läs mer om det nya beslutet om distansundervisning för gymnasium och vuxenutbildning.

Aktuellt 2020-05-19

Årets studentavslutning kommer att genomföras den 5 juni 2020. Det blir på ett annorlunda sätt men en fin högtidsstund som elever så väl förtjänar efter många års skolgång. Läs mer om planeringen för dagen: https://gotland.se/107152

Aktuellt 2020-04-29

Utifrån regeringen beslut och Folkhälsomyndigheten rekommendationer har skolledning och studentkommitté i samråd med Region Gotlands smittskyddsenhet fattat beslut att ställa in årets planerade studentfirande för Wisbygymnasiet och Gymnasiesärskolan. Läs mer om beslutet angående årets studentfirande

Aktuellt 2020-04-08

Med anledning av rådande omständigheter planeras olika scenarier för årets student- och skolavslutning för avgångseleverna vid Wisbygymnasiet.

Beslutet om begränsningen av folksamlingar har gjort att studentkommittén tillsammans med skolledningen arbetat fram ett förslag där man skulle kunna genomföra studenternas olika arrangemang i mitten av augusti. En förhoppning finns dock fortfarande hos studenterna att studenten kan genomföras precis som vanligt i maj och juni.

Ett slutgiltigt beslut om att eventuellt flytta Student 2020 fattas i slutet på april och kommer kommuniceras genom studentkommitté och skolledning
Läs mer på  https://gotland.se/106662

--------------------------------------------

Aktuellt 2020-04-03

Det är nu klart att alla gymnasieelever som har distansundervisning får hämta lunchlådor på restauranger och butiker över hela Gotland. Erbjudandet gäller från och med den 14 april men man kan redan den 13 april hämta ut kylda lunchlådor för första veckan.

Varje vecka har eleven eller en anhörig möjlighet att hämta max fem luncher. Hämtar man kyld lunch kan man hämta alla fem på en gång och hämtar man en varm lunch kan man hämta en per dag. Tekniken för lösningen har mail, sms och QR-koder som grund.

Erbjudandet gäller så länge distansundervisningen pågår.
Läs mer om hur det fungerar på www.gotland.se/luncherbjudande

-------------------------------------

Aktuellt 2020-03-17

Regeringen ger nytt direktiv att om att distansundervisning ska införas för äldre elever. Detta innebär att elever inom gymnasiet, vuxenutbildningen och Folkhögskolan inte ska vara i skolornas lokaler utan från och med 18 mars ha distansundervisning. Direktivet gäller inte gymnasiesärskolor eller särskild utbildning för vuxna.

Eleverna uppmanas att vara hemma och undvika att vara i sociala sammanhang och ta del av distansundervisningen i hemmet för att därmed minimera smittspridning.  
Förskolor, fritidshem och grundskolor kommer att fortsatt vara öppna.

  • Gymnasiet har en inplanerad studiedag på torsdag och kommer att ha en extra studiedag även på onsdag för att förbereda verksamheten så att distansundervisning kan erbjudas eleverna från och med fredag 20 mars.
  • Vuxenutbildningen stänger från och med 18 mars. Alla elever kommer att få distansundervisning över nätet.
  • Folkhögskolan kommer att ha distansundervisning för alla elever, även för dem som är boende på internat. Restaurangen är stängd för externa matgäster men öppen för de som bor på internat och är friska. De boende som är sjuka uppmanas att stanna på rummet och kommer att få mat levererad.
     

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information