Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildning – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som gymnasiet, vuxenutbildning, arbetsmarknad- och integration och ungdomsverksamhet.

Nedan hittar du rutiner för att begränsa smittspridning av covid-19 för gymnasieskolan.

Aktuellt 2020-11-11

Vuxenutbildningen anpassar sitt schema med anledning av den rådande situationen med pandemin. Ta kontakt med vuxenutbildningens expedition om du har frågor

Aktuellt 2020-11-02

Under höstterminen 2020 har lärare och elever ett förskjutet schema från kl. 9.30 och som längst till kl.17.00 för att minska trycket på kollektivtrafiken införs skolskjuts. Det är viktigt att Wisbygymnasiets elever också åker med de erbjudna skolskjutsturerna – både till och från skolan, om lösningen ska ha avsedd effekt.

Läs mer om skolskjuts till gymnasiet https://gotland.se/gymnasieskolskjuts

Tidigare publicerade nyheter för gymnasiet och vuxenutbildning

 

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information

Rutin- och handlingsplaner