Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola och grundskola – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förskolor, grundskolor och integration och ungdomsverksamhet.

Aktuellt 2020-05-25

Inom förskolan Gotland har vårdnadshavare ställt olika frågor med anledning av rådande situation med covid-19. Nedan finns en sammanställning av de vanligaste frågorna och svaren.
Frågor och svar om covid-19 inom förskolan 

Aktuellt 2020-04-16

Förskole- och fritidshemsplats vid permittering
Förskola och fritidshem är för barn som behöver barnomsorg utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har särskilda behov av omsorg.
Vid permitteringar ska personer stå till sin arbetsgivares förfogande och behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel, därmed ska barnomsorgsplatsen finnas kvar och omsorgsbehovet styr hur många timmar man har sitt/sina barn på förskolan eller fritidshemmet.
Inom förskolan gäller att vårdnadshavare har rätt till förskola minst 25 timmar i veckan.
--------------------------------

Aktuellt 2020-04-08

Tips på aktiviteter vid längre frånvaro från förskolan eller fritidshem.
Det kan vara svårt att hitta på aktiviteter när barnen måste vara hemma många dagar istället för att vara på förskolan eller på fritidshemmet. F
örskolecheferna har samlat ihop en del tips på aktiviteter,  program och appar som man enkelt kan göra hemma.
Hämta tips på aktiviteter här
--------------------------------

Aktuellt 2020-04-03

Barn kan ha svårt att förstå vad som händer och just stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barnen. BRIS  har många tips på hur man kan prata med sitt barn om Coronaviruset.
Läs mer om deras tips.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har skärp sina rekommendationer om att är man sjuk även vid lätta symtom ska vara hemma för att minimera smittspridning. Detta gäller även barn
-------------------------

Tidigare publicerade aktuellt

Dela endast korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till myndigheters information

Information förskolan