Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolor – covid-19

De förebyggande smittskyddsåtgärder som funnits i förskola, fritidshem och skola under hela pandemin  har haft en bra effekt för att minska spridning inte bara på covid-19 utan alla virussjukdomar. Verksamheterna kommer därför att fortsätta anpassa sina rutiner för att förebygga covid-19 och andra virussjukdomar.

Som grund följer verksamheten Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning

De är:

  • Hämtningar och lämning av barn sker utomhus i möjligast mån
  • Stanna hemma om du är sjuk. Alla har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smitta vidare genom att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk. 

Så här länge ska man vara hemma om man varit sjuk

Man ska vara hemma tills man blivit frisk, har gott allmäntillstånd och orkar vara med i normala aktiviteter en hel dag i verksamheten.

Närundervisning gäller som grund

Närundervisning gäller för all skolverksamhet. Distansundervisning kan införas i grundskola, särskola och gymnasieskola om det är så många vuxna frånvarande att det inte går att bedriva undervisning på plats i skolan.