Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronaviruset på Gotland

Smittspridningen av covid-19 på Gotland är just nu låg. Men det är fortsatt viktigt att alla hjälps åt att hålla smittspridningen nere genom att stanna hemma vid symtom och ta prov för covid-19. Den som är ovaccinerad behöver fortsatt hålla avstånd, undvika trängsel och minimera risken för att smittas.

Veckorapport publiceras på måndagar

En veckorapport med statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland publiceras på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.30–15.00.

Senaste statistiken och lägesrapporter om covid-19 på Gotland

Hitta direkt