Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland och pandemin med covid-19

Pandemin är inte över. Det är därför viktigt att ta påfyllnadsdoserna av vaccin, för att ha ett gott skydd mot svår sjukdom och död. 

Läs om gällande råd och rekommendationer

Sedan den 30 maj redovisar inte längre Region Gotland antal fall av covid-19 eller antal vaccinationer här på webbplatsen gotland.se. För statistik hänvisar Region Gotland till Folkhälsomyndigheten.

Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer (folkhalsomyndigheten.se)

Hitta direkt