Kontakt

Lars-Olof Larsson, samordnare yrkesutbildningar 
Telefon: 0498- 20 35 84
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se

Erik Gerndt, biträdande rektor
Telefon: 0498- 20 35 99
E-post: erik.gerndt@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i Byggnadsvård – start i augusti 2023

I augusti startar Vuxenutbildningen Gotland en utbildning i byggnadsvård. Utbildningen omfattar 1000 gymnasiepoäng inom området hantverksteknik.

Utbildningen syftar till att lära ut hantverksteknik för vård av äldre hus och byggnader.

I utbildningen varvas teoretiska kunskaper med praktiska moment i hur man underhåller och restaurerar äldre byggnader med traditionella metoder och material samt hur man kan uppföra nya byggnader med äldre hantverksteknik. Man arbetar med praktiska moment i snitt tre dagar i veckan. 

Utbildningen riktar sig till dig som har ett intresse för bevarandet av äldre byggteknik där tonvikten ligger på hantverket och kunskaperna kring detta snarare än modern nyproduktion. Du jobbar gärna med händerna då du använder handverktyg och har lite kännedom och erfarenhet från den typen av arbete eller fritidssysselsättning sedan tidigare. Det är bra om man har körkort och tillgång till bil eftersom utbildningen kommer att vara på olika ställen runt om på Gotland.
 

Kurser som ingår i utbildningen

  • Hantverk introduktion, 200 p
  • Tradition och utveckling, 100 p
  • Material och miljö, 100 p
  • Hantverksteknik 1, 200 p
  • Hantverksteknik 2, 200 p
  • Hantverksteknik 3, 200 p
     

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.
Studieperiod: 21 augusti 2023 – 14 juni 2024
Studietakt:  Heltid. Ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag:  Ansökan är stängd.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Niklas Mickelin
Yrkeslärare byggnadsvård
Vuxenutbildningen Gotland
niklas.mickelin@gotland.se
Tel: 0704 - 47 93 28