Kontakt

Lars Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498- 20 35 84
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se

Erik Gerndt, biträdande rektor
Telefon: 0498- 20 35 99
Epost: erik.gerndt@edu.gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning till byggnadsarbetare – pågående ej sökbar

Byggbranschen är en bransch där det är och även framöver beräknas finnas stort behov av nyutbildad personal. Inom byggbranschen finns många olika yrken som till exempel betongarbetare, mattläggare, murare, plattsättare och träarbetare.

Den här utbildningen börjar med fyra gemensamma kurser och därefter kan man välja inriktning inom ett yrkespaket som leder till något av ovanstående exempel på yrkesutgångar. Det ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) på företag i utbildningen till minst 15% men framför allt under slutet av utbildningen så kan största delen av utbildningen ske på en arbetsplats.


Kurser i utbildningen:

Husbyggnadsprocessen, 200 p
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad, 200 p

Därefter följer kurser mot en av följande yrkesutgångar:

Träarbetare, 300 p
Murare, 300 p
Betongarbetare, 400 p
Mattläggare, 400 p
Plattsättare, 500 p
 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.
Studieperiod: Grundutbildning 10 oktober 2022 – 9 juni 2023.
Inriktningsutbildning sker därefter med individuell planering sommar och hösten 2023 antingen som skolförlagd utbildning eller som arbetsplatsförlagd beroende på inriktningsval och möjlighet till APL.
Studietakt: Utbildningen är heltid och berättigar till CSN.
Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Berne Appelqvist
Yrkeslärare bygg
Vuxenutbildningen Gotland
berne.appelqvist@gotland.se
Tel: 0736 - 26 08 74