Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar.

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Restriktionerna som har varit till följd av Covid-19 har nu lättats. För Region Gotland så innebär detta att personalen gradvis kommer att återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

Innan vi har personalen på plats så har vi inte möjlighet att erbjuda dessa öppna besökstider, varken i Visby eller Hemse. När vi öppnar upp för detta igen ber vi att få återkomma med besked om.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bilden visar bebyggelse på avstånd. I förgrunden syns ängsblommor.

Ansökan och anmälan för byggande

Här hittar du information om hur bygglovsprocessen på Gotland går till och hur du ska göra för att söka lov eller anmäla åtgärder till oss.

 

Har du frågor om ett pågående ärende?

Du kan följa ditt ärende i Region Gotlands diarium. Du kan också kontakta oss, ha ditt ärendenummer redo för snabbare hjälp. 

Vill du begära ut handlingar från oss? 

Hör av dig till miljö- och byggnämndens registratur på registrator-mbn@gotland.se. Utlämnande av handlingar kan medföra en kostnad för kopiering/framtagande. 

Hitta direkt