Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning till byggnadsarbetare i kombination med SFI/SVA med start i oktober

Framöver kommer det att finnas ett stort behov av nyutbildad personal i byggbranschen och det finns många olika yrken att utbilda sig till, till exempel betongarbetare, mattläggare, murare, plattsättare och träarbetare. Denna utbildning är en kombinationsutbildning där du även läser SFI- eller SVA-kurser och där svenskastudierna är obligatoriska och utgör 25% av utbildningen.

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) på en arbetsplats med minst 15%.

Inför den här utbildningen rekommenderas du att gå kursen Introduktion byggutbildning i kombination med SFI/SVA som startar den 22 augusti 2022. Den ger grundläggande kunskaper som är bra att ha med in i denna utbildningen.
 

Kurser i utbildningen:

Husbyggnadsprocessen, 200 p
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad, 200 p

Därefter följer kurser mot en av följande yrkesutgångar:

Träarbetare, 300 p
Murare, 300 p
Betongarbetare, 400 p
Mattläggare, 400 p
Plattsättare, 500 p
 

Förkunskapskrav: Betyg SFI C.
Grundutbildning: 3 oktober 2022 – 16 juni 2023.
Sommar-höst 2023: Du väljer inriktning mot ett yrke och får en planering, antingen utbildning i skolan eller utbildning på en arbetsplats.
Studietakt: Heltid (75% yrkesstudier och 25% svenskastudier). Ger möjlighet att söka CSN på 100%.
Sista ansökningsdag: 16 september 2022.

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Berne Appelqvist
Yrkeslärare bygg
Vuxenutbildningen Gotland
berne.appelqvist@gotland.se 
Tel: 0736 - 26 08 74