Kontakt

Bygga, bo och miljö
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post miljö- och byggnämnden: registrator-mbn@gotland.se
E-post tekniska nämnden: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på hus i Visby

Bygga, bo och miljö

Vår boendemiljö är viktig. När vi bygger på Gotland ligger fokus på ökad livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser.

Region Gotland ansvarar för boendemiljö, byggnation och samhällsplanering på Gotland. Till exempel renhållning, bygglov, detaljplaner och miljö- och hälsoskydd.

Här hittar du information om Region Gotlands planer för utveckling, hur du söker bygglov, hittar återvinningscentraler eller vad du bör tänka på kring vatten och avlopp.

Illustration kretslopp

Karta uteaktiviteter

Karta över regionens grillplatser, lekplatser, utegym m.m.
Vatten och vvattendroppar

Klart vatten

…för dig, dina grannar och Gotlands framtid.
Vattentunna vid vägg

Spara vatten!

Säkringen av vattentillgången är en av Gotlands största utmaningar. Här hittar du tips om hur du sparar vatten.

Hitta direkt