Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-269000, knappval 5
Telefontid: måndag-fredag klockan 7-17
Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabeller

Vad är nytt i den ordinarie tidtabellen?

Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med söndag, den 21 augusti 2022 till och med lördag, den 17 juni 2023.

Om tidtabellen behöver ändras kommer vi att publicera ett meddelande på gotland.se/kollektivtrafiken och lägga upp de uppdaterade tidtabellerna på gotland.se/busstider.

Allmänt

Den nya ordinarie tidtabellen för 2022/2023 liknar i stort sett den ordinarie tidtabellen för 2021/2022. För resenärer på linjerna 2, 4, 22 och 62 kommer den nya tidtabellen att innebära vissa förändringar. Störst är förändringarna på linje 2 och 62, som påverkar resenärer till och från Terra Nova och Väskinde.

Nedan följer en lista på förändringarna, linje för linje.

Linje 2, Östercentrum-Terra Nova

Alla avgångstider på linje 2 flyttas för att göra det möjligt att byta mellan linje 1 och linje 2. Tyvärr är bytestiderna ofta ganska långa. Det beror på att linje 2:s körtider (tiden det tar att köra hela linjesträckningen) begränsar hur mycket det går att ändra på bytestiderna.

  • Tur 104 (avgång 07:05 från Sömmerskan) går inte längre till hållplatserna ICA Maxi och COOP Forum. Vi hänvisar resenärer från området Stenhuggaren till tur 103 på linje 11, som avgår från hållplats ICA Maxi.

Linje 4, Visby busstation-Snäck

  • Tur 103 avgår nu klockan 08:20 från Visby busstation.
  • Tur 119 avgår nu klockan 17:30 från Östercentrum.
  • Tur 120 avgår nu klockan 17:40 från Flundreviken.

Linje 22, Slite-Visby

  • Tur 102 kör nu i samma riktning som övriga turer Visby – Slite på linje 22, alltså först till hållplats Slite och sedan till hållplats Cementa.
  • Förstärkningsturen 203 tas bort på grund av lågt resande. Vi hänvisar resenärer till ordinarie tur 103 (avgång klockan 06:55 från Slite Närs).

Linje 62, Väskinde-Visby

  • Tur 104 avgår nu klockan 07:20 från Visby busstation, alltså en halvtimme tidigare än under ordinarie tidtabell 2021/2022. Turen avgår tidigare eftersom Väskinde skola nu börjar sin undervisning klockan 08:00 i stället för klockan 08:30, från och med höstterminen 2022.
Vad är nytt i sommartidtabellen?

Vad är nytt i sommartidtabellen 2022?

Allmänt

Utbudets omfattning är i stort sett densamma som under sommaren 2021. Avgångs- och ankomsttiderna på vardagar har ändrats. De motsvarar nu i princip de tider som finns under ordinarie tidtabell.

Linje 2

Linje 2 har fått ändrade tider som ett försök att förbättra övergången till och från linje 1 på Visby busstation.

Linje 6

Avgångstiderna på linje 6 skiljer sig betydligt från sommaren 2021. Avgångarna och ankomsterna har inte kunnat anpassas till övriga linjer. Längre väntetider på Visby busstation kan därför förekomma.

Förändringarna på linje 6 beror på ändringar i färjetrafiken till och från Gotland. Destination Gotlands turlista för färjetrafiken innehåller omfattande förändringar jämfört med sommaren 2021. Turerna på linje 6 anpassas i möjligaste mån till färjornas förändrade ankomst- och avgångstider. Tyvärr har vi inte kunnat anpassa samtliga turer på linje 6 till färjorna, eftersom vår tidtabellplanering behövde avslutas innan Destination Gotland var klar med sin.

Linje 10, 11 och 13

Avgångstiderna på vardagar på linje 10 och 11 för bussarna till och från Hemse(–Burgsvik) har omfördelats. De motsvarar nu i grunden de tider som finns under ordinarie tidtabell. Denna omfördelning påverkar även linje 13, där omfattande ändringar har varit nödvändiga för att säkerställa anslutningen till och från linje 11 i Roma.

Linje 61

Hållplats Lickershamn trafikeras ej. På grund av bristande vändmöjligheter är vi tyvärr tvungna att dra in all trafik till och från hållplatsen Lickershamn. Vi hänvisar resenärer till hållplats Lickershamnsvägen.