Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Åke Edvinsson
Telefon: 0498-26 97 57
E-post: ake.edvinsson@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00
E-post: registrator-mhn@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Olägenhet till följd av buller kan exempelvis vara att koncentration, kommunikation, vila eller sömn återkommande hindras eller försämras. Buller utgör en olägenhet för människors hälsa om störningen inte är ringa eller tillfällig.

Enhet miljö- och hälsoskydd utövar tillsynen vid störande buller. Om du störs av buller i din bostad, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och informera om vad du störs av. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig till utövaren. Om situationen inte blir bättre kan klagomålet anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.

Varje verksamhetsutövare är skyldig att själv minimera störningar och klagomål. Detta ska göras systematiskt genom ett egenkontrollprogram, som beskriver hur verksamheten säkerställer att gällande riktvärden för buller inte överskrids.

Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning. Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket har mycket information om buller på sina hemsidor.

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?