Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00
E-post: registrator-mhn@gotland.se


Miljöskyddsinspektörer

Åke Edvinsson
Telefon: 0498-26 97 57
E-post: ake.edvinsson@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan handla om ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för vår hörsel. Buller som inte är tillfälligt anses vara en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen av störande buller utifrån reglerna i Miljöbalken.

Vad är buller? 

Vad vi betraktar som oönskat ljud/buller varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus, kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet, medan samma lastbil på natten väcker oss.

Variationerna av hur störda vi blir beror bland annat på vilken attityd vi har till bullerkällan eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer. I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar än i tätorter.

Om du störs av buller

Om du störs av buller i din bostad, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och informera om vad du störs av. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig först till den som driver verksamheten. Var tydlig och beskriv bullret samt när och hur ofta du besväras. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer. Detta kan göra det lättare för fastighetsägaren eller den som driver verksamheten att lokalisera störningen. 
 
Om du inte lyckas komma tillrätta med problemet kan du anmäla detta till enhet miljö och hälsoskydd. Enhet miljö- och hälsoskydd kan då utreda om bullret i din bostad utgör en olägenhet enligt miljöbalken eller inte. Detta kan t.ex. göras genom en indikerande ljudmätning i din bostad. Observera att anonyma klagomål är svåra att hantera då vi behöver veta var störningen uppstår för att kunna bedöma problemets omfattning. 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?