Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bastjänstgöring - BT

Från den 1 juli 2021 börjar de nya regler kring bastjänstgöring (BT) för läkare att gälla. På sikt kommer BT att ersätta läkarnas allmäntjänstgöring (AT). Mer information kring BT, och vilka som omfattas, hittas på Socialstyrelsens hemsida

BT på Gotland

Från 1 juli 2021 kommer Region Gotland erbjuda en individuellt anpassade BT för de som omfattas av regelverket kring BT och är aktuella för ST på Gotland. En fristående BT är under uppbyggnad men startdatum för detta är inte satt. När det finns mer information kring BT på Gotland kommer det att stå på denna sida.