Kontakt

Anne Mousa Ståhl
Bredbandsansvarig
Telefon: 0498-26 34 44, 070-540 88 58
E-post: anne.stahl.mousa@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bredband

2010 antog dåvarande kommunfullmäktige på Gotland en ny bredbandsstrategi. I oktober 2017 fick Regionfullmäktige en slutrapport kring sockenfibersatsningen, se PPT över Gotlands Fiberresa på www.bredbandgotland.se.

Gotland har idag ett väl utbyggt fibernät över hela ön. Bredbandsutbyggnaden har skett i form av så kallade sockenprojekt. 

Mer information om bredbandsutbyggnaden hittar du på Bredband Gotlands webbplats

Gotlands Regionala Digitala Agenda

Den regionala digitala agendan (RDA) www.digitalagotland.se är en handlingsplan som ska skapa nya digitala möjligheter för alla som bor och verkar på Gotland.

Syftet med agendan är att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Gotlands regionala digitala agenda ska förverkligas under 2015-2020.  

Agendan antogs av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland den 15 juni 2015.

Kort rapport:

2016-2017: 34 områden är avklarade varav tre utvecklats med en fas II.

Av de genomförda projektets är 4 avslutade för att de blev överspelade. 6 av delprojekt är av sådan art att de kommer att utvecklas även sedan de slutförts - men inte nödvändigtvis med Länsstyrelsen eller Regionen som deltagare. 

Ytterligare 10 områden har tillkommit där 8 delområden genomförts var av ett kan fortsätta att utvecklas.
 
Även vid en nationell jämförelse ligger Gotland just nu bra till blad landets kommuner när det gäller digitalisering.