Kontakt

För bokning och information om vigsel
Receptionen vid Rådhuset Visborg
Telefon: 0498 - 26 96 40,  måndag-fredag klockan 7.45-17.00
E-post: reception-visborg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Borgerlig vigsel

För att vigas borgerligt på vår fantastiska ö hänvisar vi till direktkontakt med en borgerlig vigselförrättare. På Länsstyrelsens lista över förrättare, se nedan, finner ni de som förrättar borgerliga vigslar och deras kontaktuppgifter.