Kontakt

Teknikförvaltningen
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 4
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boendeparkering i Visby innerstad

Boendeparkering i Visby innerstad innebär att personer folkbokförda och fast boende i Visby innerstad kan lösa boendeparkeringstillstånd vilket medger tillstånd att parkera i fem dygn på särskilt markerade parkeringsplatser utanför ringmuren.

Boendeparkeringstillstånd kan utfärdas till den som är folkbokförd och fast boende på en fastighet innanför ringmuren och som är registrerad ägare till personbil klass 1 (gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbil). Endast ett tillstånd per person kan lösas.

Boendeparkeringstillstånd

Tillståndet medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering innanför ringmuren (dagtid gäller tid som skyltas). Parkeringar utanför muren, som får användas avgiftsfritt upp till fem dygn av de som har tillstånd, är skyltade med tilläggstavla ”Boende”.

Även andra kan parkera

Även fordon utan tillstånd till boendeparkering får parkera på parkeringsplats markerad med tilläggstavla ”boende”, men måste betala parkeringsavgift och får inte parkera längre tid än vad som anges av skyltningen på platsen.

Tillståndet ger inte reserverad plats

Tidsregleringen av parkeringsplatserna innanför ringmuren gäller även fordon med boendeparkeringstillstånd. P-skiva skall användas på parkeringsplatser med kortare parkeringstid än 24-timmar (om man parkerar med boendetillstånd).

Tillståndet ger inte rätt till reserverad plats. Saknas ledig plats ger tillståndet inte rätt att parkera. Fler tillstånd än parkeringsplatser kan säljas. Tillståndet gäller inte på gångfartsområde.

Använd p-skivan

Tidsregleringen av parkeringsplatserna i zon 1 gäller även fordon med boendeparkeringstillstånd. P-skiva skall användas på parkeringsplatser med kortare parkeringstid än 24-timmar. (om man parkerar med boendetillstånd).

Betalning och kontroll

Betalning av tjänsten sker via sidan www.gotland.se/boendeparkering. Kontroll av personbilar parkerade på boendeparkering sker genom registreringsnumret.

Taxa fr.o.m. 2020-01-01:

  • Boendeparkeringsavgift för en personbil (endast personbil klass 1, gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbilar) gällande 360 dagar: 3.400:- inkl. moms
  • Boendeparkeringsavgift (endast personbil klass 1, gäller ej personbil klass 2, t.ex. husbilar) gällande 1 månad: 400:- inkl. moms
  • Förnyelse under perioden: 320:- (vid bilbyte el. dyl.)
  • Ansökan kostar 320:- och debiteras även vid avslag (avgift för utredning)

Gällande beslut