Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggnadsnämndens protokoll

Nämndens protokoll blir offentligt efter justering, vilket sker inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) skall alla protokoll avidentifieras. Detta kräver ett omfattande manuellt arbete, vilket gör att det kan dröja upp till några veckor efter justering innan protokollen kan publiceras på hemsidan.