Kontakt

Telefon dagtid:
0498 - 268453
Besöksadress:
Visby lasarett, S:t Göransgatan 5, Visby
E-post:
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via telefon. 
 
Sektionsledare
Marie Stenberg
Tel: 0498-26 90 00 (vxl)
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blodgivare lämnar blod på Blodcentralen, Visby lasarett (Foto)

Välkommen till Blodcentralen, Visby lasarett

Till oss kommer du för att lämna blod. Som blodgivare gör du en viktig insats och hjälper oss att fylla på vårt blodlager. Det blod som du ger kan användas i samband med operationer, transplantationer eller vid behandling av olika sjukdomar.

Länkar