Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två tjejer samtalar

Bli ledsagare till en ny vän eller extra stöd till ett barn med funktionsnedsättning

Publicerad 2019-04-15 15:16
Behovet av ledsagare och kontaktpersoner är stort just nu. Socialtjänsten söker personer över hela Gotland som vill hjälpa till.

För många av oss är det självklart att ha vänner och kamrater i närheten. Någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med, men alla har inte den förmånen. Av olika anledningar saknas den där viktiga personen i tillvaron.

Kanske är det du?

Att vara någons kontaktperson eller ledsagare är att lära känna en ny person, att bli delaktig i någons liv, att ge och få stimulans. Ni träffas under några timmar varje vecka och umgås som kamrater gör. Huvudsyftet är att komma hemifrån och göra något, kanske fika, gå på bio, matcher eller teater. Kanske hittar ni på något annat roligt tillsammans som ni båda är intresserade av?

Din nya ”vän” kanske vill ha hjälp med att förstå innehållet i ett krångligt brev eller vill att du kommer med smakråd i klädbutiken.

Att bli kontaktperson eller ledsagare

Skicka ett mejl eller ring oss och anmäl ditt intresse. Berätta gärna lite kort om dig själv. Du blir sedan kallad till en träff där du får berätta lite mer om dig själv och får kunskap och information om vad uppdragen innebär. För att bli kontaktperson eller ledsagare måste du ha fyllt 18 år.

Avlösarservice

Vi behöver också fler som kan hjälpa till med avlösarservice. Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om barn med funktionsnedsättning från anhöriga eller andra närstående i det egna hemmet. Insatsen gör det möjligt för föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet eller kunna få tid att ägna sig år barnets syskon. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer ibland med kort varsel.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Kontakperson/ledsagare

Enhetschef, Jonas Larsson  Jakobsson, telefon 0498-26 33 14,
e-post jonas.larsson@gotland.se

Samordnare, Marie Pettersson, telefon 0498-20 38 20,
e-post marie.pettersson01@gotland.se

Avlösarservice

Enhetschef, Hanna Billström, telefon 0498-26 89 95,
e-post hanna.billstrom@gotland.se

Samordnare, Marie Pettersson, telefon 0498-203820,
e-post marie.pettersson01@gotland.se