Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blått centrum Gotland

Blått centrum är ett utvecklingscentrum för vattenfrågor på Gotland och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. Blått centrum har tre huvudsakliga syften:

  • Fånga upp och vidareutveckla regionala utvecklingsfrågor kopplade till kust-, yt- och grundvatten,
  • stärka det inomregionala samarbetet i vattenfrågor på Gotland samt
  • med hjälp av extern finansiering öka länets tillgång till utvecklingsmedel på området.

Verksamheten drivs 2017–2021 som en försöksverksamhet med Uppsala universitet Campus Gotland som projektägare. Blått centrum genomför bland annat de två årligen återkommande publika konferenserna "Vattendialogen", med regionalt fokus, samt "Östersjödagarna" under Almedalsveckan, med nationellt och till viss del internationellt fokus. 

Läs mer om Blått centrum och de projekt Region Gotland just nu deltar i via länken nedan. Du kan också se webbseminariet "Östersjödagarna" från januari 2021 (liksom 2019 års motsvarighet från Almedalsveckan).