Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Motorfordonsförbud i Visby innerstad sommartid

På sommaren är det varje år motorfordonsförbud i Visby innerstad från lördagen vecka 24 till och med vecka 35.

Förbudet innebär att endast behörig trafik får framföras under sommaren.

Med behörig trafik avses:

  • Yrkesmässig personbefodran, dock ej trafik i genomfart. 
  • Buss i linjetrafik. 
  • Taxi, dock ej trafik i genomfart. 
  • Transport av tunga eller skrymmande varor (ej bärbara) till eller från fastighet innanför murarna. 
  • Service-, underhålls-, reparations-, byggnads och liknande arbeten, dock att arbetet skall vara oundgängligt påkallat under förbudstiden.
  • Transport av sjuk- eller funktionshindrad person. 
  • Färd till eller från bostad samt färd till eller från fast uppställningsplats. Förutsättningen är då att fordonet förs av en som bor eller har fast uppställningsplats inom zonen. Med bostad jämställes tillfälligt boende på hotell, pensionat eller annat hyresrum.
Gångfartsområde

Flera gator i innerstan är gångfartsområde under sommaren.

I ett gångfartsområde får bilar köras – men inte i högre fart än gångfart, fordon har väjningsplikt mot de gående och det är parkeringsförbud på andra platser än särskilt anordnade parkeringsplatser.