Kontakt

Cecilia Herdenstam

Enhetschef och biblioteksutvecklare

Telefon: 070-7887900

E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

 

Linda Wagenius

Biblioteksutvecklare

Telefon: 070-7887790

E-post: linda.wagenius@gotland.se 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biblioteksutveckling Gotland (före detta Länsbiblioteket)

Biblioteksutveckling främjar de gotländska folkbibliotekens samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. 

Biblioteksutveckling är en av de kulturinstitutioner som ingår i kultursamverkansmodellen på Gotland. Biblioteksutveckling och folkbiblioteken arbetar tillsammans med prioriterade utvecklingsområden under perioden 2021–2024 som grundas i bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och biblioteksplanen. Biblioteksutveckling stöttar folkbiblioteken att nå målen och genomföra aktiviteter bland annat genom omvärldsbevakning, nätverkande, stöd i arbetet med verksamhetsutveckling samt genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal.

Utvecklingsområden enligt biblioteksplan 2022–2024: 

  • Bibliotek för alla – breddat deltagande. Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.
  • Läsfrämjande. Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
  • Digital kompetens och delaktighet. Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet

Inom enheten finns tre verksamheter:

Biblioteksutveckling

Enhetschef och biblioteksutvecklare: ansvarsområden läsfrämjande och litteraturförmedling, prioriterade grupper, social välfärd, demokratifrågor. Kontakt: Cecilia Herdenstam, cecilia.herdenstam@gotland.se, 070-788 79 00.

Projektledare och biblioteksutvecklare: ansvarsområden digital kompetens, digital delaktighet, medie- och informationskunnighet, systemfrågor, demokrati- och beredskapsfrågor. Kontakt: Linda Wagenius, linda.wagenius@gotland.se, 070-788 77 90.

Bokstart

Biblioteksutveckling samordnar regionens Bokstartssamverkan på Gotland. Kontakt: Emelie Stenqvist, emelie.stenqvist01@gotland.se, 073-765 91 62.

Taltidningen På tal om Gotland

Biblioteksutveckling producerar regionens taltidning. Kontakt: Magnus Bergström, magnus.bergstrom03@gotland.se eller taltidningen@gotland.se, 0498-29 90 53, 073-460 64 96

I Region Gotland finns också en litteraturutvecklare som organisatoriskt hör till kulturenheten. Läs mer om litteraturutveckling här.