Kontakt

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef
Telefon: 0498-269658
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna läser en bok på Almedalsbiblioteket

Bibliotek

De nationella råd som Folkhälsomyndigheten inför från och med 14 samt 18 december, påverkar flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet.

Nu är plan 3 Almedalsbiblioteket öppet med ny matta och delvis ommöblerat biblioteksrum!

Hela processen är inte klar än, men nya möbler och andra förändringar kommer inte att påverka våra besökare.

Studenter och allmänhet har nu full tillgång till litteraturen på våningsplanet. Utlån måste dock ske i automaten på plan 2 än så länge. Man kan förstås även få hjälp med detta av personalen i informationsdisken på plan 3.

Grupprum och studieplatser är nu fullt tillgängliga, förutom tysta läsesalen och E38

Det finns för närvarande två publika datorer vid balkongen mot foajén. För närvarande hänvisar vi till sökdatorer och flera publika datorer på plan 2.

Skrivare och kopiator på plan 3 är nu i bruk.

Hjärtligt välkomna till Almedalsbiblioteket.
 

Ordinarie information om biblioteken på Gotland

På Gotland finns tio distriktsbibliotek och en bokbuss.
Biblioteken är mötesplatser där alla är välkomna. Här kan du avgiftsfritt ta del av information och litteratur, kunskap och kultur. Biblioteken erbjuder också spännande evenemang för alla åldrar.

Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek och en mötesplats för människor med olika informationsbehov. Här finns databaser inom olika ämnesområden och tillgång till böcker och tidskrifter i elektroniskt format.

Bokbussen besöker hållplatser, skolor, förskolor och andra institutioner. Bokbussen är tillgänglig även för dig med funktionshinder.

Gotlands länsbibliotek är inte ett fysiskt bibliotek utan en utvecklingsavdelning som arbetar med personal- och verksamhetsutveckling.

Via bibliotekens hemsidor kan du ta del av bibliotekens e-tjänster. För flera av tjänsterna krävs ett lånekonto. Kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig.

På biblioteken finns barnavdelningar med barnböcker där både barn och vuxna får plats. Flera bibliotek har barnverksamhet med t ex sagostunder, sångstunder och barnteater.

Har du svårt att läsa? På biblioteken finns böcker med stor stil, talböcker, lättlästa böcker, böcker som känns, luktar eller låter och böcker på teckenspråk.

För dig som är ny i Sverige finns t ex böcker på lättläst svenska, lexikon, språkkurser och böcker på andra språk än svenska för både barn och vuxna. Flera bibliotek anordnar språkcaféer där du kan träna svenska.

För information om öppettider, programverksamhet och sökning av medier - besök bibliotekens egna sidor.

Välkommen till biblioteken på Gotland!